ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 
การแพทย์ และสุขภาพ กฎหมาย การศึกษา
  คลินิค โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ ศัลยกรรม เนติบัณฑิตยสภา สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานกฎหมายและบัญช
กฎหมายไทย (Thai Law) กฎหมายน่ารู้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ศาลฎีกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญา สภาทนายความ
  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาฯ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
           
หน่วยงานราชการ บริการและข้อมูที่ควรทราบ
  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กองทัพอากาศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสอบผลสลากออมสิน ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ วิกิพีเดีย สำนักอุตุนิวิทยาขนส่ง กรมอุตุนิยมวิทยา ราคาน้ำมัน รายงานสภาพการจราจร
           
           
 
 
 
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต