องค์การอนามัยโลก เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ยกย่อง "ทรงเป็นแรงบันดาลใจ"

: 16 พ.ย 59     : ข่าวจากสื่อมวลชน


องค์การอนามัยโลก เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยกย่อง "ทรงเป็นแรงบันดาลใจ"

เฟซบุ๊กองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย "World Health Organization Thailand" ได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว 8.37 นาที โดยระบุข้อความทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเรา องค์การอนามัยโลก และผู้นำอื่นๆ ของโลก พระราชกรณียกิจต่างๆ ด้านการสาธารณสุขล้วนแต่เป็นเครื่องสะท้อนหลักการ "สุขภาพดีถ้วนหน้า" อย่างแท้จริง ที่เราต้องยึดเป็นแบบอย่างเพื่อปฏิบัติตามและต่อยอด นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชากรไทย และโลก ในการต่อสู้กับปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญต่างๆ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

องค์การอนามัยโลกจะเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของไทย และพระองค์จะทรงสถิตย์ในใจของเราตลอดไป มิใช่ในฐานะผู้นำด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนด้วย.

ที่มา : สำนักข่าวไทย คลิก