แพทยสภา ขอแสดงความชื่นชม ในความพยายาม และความตั้งมั่น แพทย์หญิงมนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ วิสัญญีแพทย์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้โดยสาร สายการบินไทย ไฟล์ท 682 เมื่อวันที่ 19/11/16 ช่วยให้ฟื้นคืนชีพ

: 22 พ.ย 59     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


แพทยสภา ขอแสดงความชื่นชม ในการเสียสละความมสุขส่วนตัว และความตั้งมั่นในจริยธรรมของความเป็นแพทย์ของ แพทย์หญิงมนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ วิสัญญีแพทย์ แห่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้โดยสารของ สายการบินไทย ไฟล์ท 682 เมื่อวันที่ 19/11/16 ฟื้นคืนชีพได้อย่างปลอดภัย

โดยในเหตุการณ์ นี้มีผู้โดยสารคนไทยคนหนึ่งเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นกับลูกๆ และหมดสติระหว่างรับประทานอาหารเช้า ประมาณ 1 ชม. ก่อนเครื่องลงที่สนามบิน HND

ลูกเรือที่ดูแลอยู่ พบเห็นผู้โดยสารแน่นิ่งไปแบบผิดปกติ จับชีพจรไม่ได้ จึงได้แจ้งหัวหน้างาน และทำการประกาศหาแพทย์ และ นำผู้โดยสารลงนอนที่พื้น ทำการ CPR ทันที AED และ Medical kit มาถึงอย่างรวดเร็ว

เป็นความโชคดีที่ แพทย์หญิงมนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ เป็นผู้โดยสารคนไทยร่วมมาด้วยและแสดงตนช่วยเหลือ โดยทำ CPR ไป 3 Cycle สลับกับการ shock ด้วย AED และเตรียมจะฉีด อะดรีนาลีน แต่ยังไม่ทันได้ฉีด กราฟการเต้นของหัวใจเริ่มอ่านได้ ลูกเรือยังคงทำ CPR ต่อไป จนผู้โดยสารคนดังกล่าวมีอาการไอ และเริ่มหายใจเองได้ จึงหยุดทำ CPR โดยลูกเรือและคุณหมอได้ทำ CPR ไปประมาณ 15 cycle AED สั่ง shock ไป 3 ครั้ง ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 20 นาที

เมื่อเครื่องลงที่ HND มี Rescue team พร้อมรถ Ambulance มารับผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอย่างทันท่วงที

แพทยสภาต้อง ขอขอบคุณและแสดงความชื่นชม แพทย์หญิงมนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ อีกครั้ง ที่มีมีความกล้าหาญ มีความเมตตากรุณา และมีจรรยาบรรณของความเป็นแพทย์อย่างสมบูรณ์ เมื่อเห็นผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ ก็เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถึงที่สุด จนกระทั่งผู้ป่วยปลอดภัย การกระทำของท่านได้สร้างความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิให้กับแพทย์ไทยทั้งมวล และแพทยสภาเป็นอย่างยิ่ง