คณะกรรมการแพทยสภา ต้อนรับคณะกรรมการใหม่และ แสดงความยินดีกับ นายแพทย์นิรันดร์ ทักษ์วัชระ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หาวิทยาลัยอุบลราชธานี

: 08 ธ.ค. 59     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์. โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา
พร้อมด้วยคณะกรรมการแพทยสภา ต้อนรับคณะกรรมการใหม่และ แสดงความยินดีกับ
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 12/2559 วันที่8ธันวาคม 2559
ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี