แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าว เรื่อง "เครือข่ายหมอเด็กออกโรง ชี้พรบ.นมสุดโต่ง ทำร้ายเด็กไทย แนะทางแก้ไขเหมาะสม"

: 13 ธ.ค. 59     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


แพทยสภานำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและ นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการแถลงข่าว เรื่อง "เครือข่ายหมอเด็กออกโรง ชี้พรบ.นมสุดโต่ง ทำร้ายเด็กไทย แนะทางแก้ไขเหมาะสม"

ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000