แถลงการณ์กรรมการบริหารแพทยสภา เกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องพ.ศ. ....

: 21 ธ.ค. 59     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา