กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2560-2562 วันพุธที่ 18 มกราคม 2560

: 16 ม.ค. 60     : คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง กรรมการแพทยสภา วาระ 2560-2562


กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2560-2562
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

********************************

07:30 - 08:00 น. - ลงทะเบียน (คณะอนุกรรมการฯ สักขีพยาน นิสิตแพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักเรียนแพทย์ทหาร และคณะทำงานฯ ดำเนินการนับคะแนน)
- มอบเอกสารขั้นตอนการนับคะแนนเลือกตั้งฯ ให้กับสักขีพยาน ผู้สังเกตการณ์ และผู้สื่อข่าว
08:00 น. ดำเนินการย้ายหีบเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ จากสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ไปยังสถานที่ดำเนินการนับคะแนน
08:00 - 08:30 น คณะอนุกรรมการฯ อธิบายให้นิสิตแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหาร ทราบถึงความสำคัญของการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา และอธิบายขั้นตอนการนับคะแนนฯ รายละเอียดการพิจารณา บัตรดี บัตรเสีย บัตรมีปัญหา
08:40น. ทุกท่านพร้อมกัน ประธานฯ บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระฉายาทิศลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมชนก และเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน
09:00 น. (เตรียมความพร้อม และทดสอบเครื่องอ่านคะแนนระบบคอมพิวเตอร์)
09:30 น. เป็นต้นไป - อนุกรรมการฯ เปิดหีบเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ
- เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย และผู้ควบคุมดูแล นำซองใส่บัตรออกจากหีบเก็บบัตร
- ดำเนินการตามขั้นตอนการนับคะแนนจนเสร็จเรียบร้อย
- อนุกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) ให้ทราบทั่วกัน
- ประธานฯ ดำเนินการประชุมรับรองผลการเลือกตั้ง
********************************