ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒

: 18 ม.ค. 60     : คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง กรรมการแพทยสภา วาระ 2560-2562ภาพบรรยากาศช่วงนับผลคะแนนฯ