ขอเชิญร่วมพิธีปิดโครงการ แพทย์อาสาร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล (๑๐๙ วัน) วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐

: 26 ม.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา