ผลการเลือกตั้งนายกแพทยสภา วาระใหม่

: 03 ก.พ. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


วันนี้ (3 กพ. 2560 ) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกรมอนามัย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ได้เชิญประชุมคณะกรรมการแพทยสภา วาระใหม่ พ.ศ. 2560 – 2562 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก

พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับกรรมการใหม่ทั้ง 28 ท่าน ซึ่งในการครั้งนี้ที่ประชุมได้เลือกนายกแพทยสภา วาระ 2560-2562

โดยมติที่ประชุม ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้รับเลือก เป็นนายกแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2560-2562

ศ.นพ.อำนาจ กุสลานันท์ได้รับเลือกเป็นอุปนายกแพทยสภาคนที่ 1

และแพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร ได้รับเลือกตั้งเป็น อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2

โดยนายกแพทยสภาจะเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแพทยสภา ในที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ภายใน 30 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด