รวมประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ของ แพทยสภา 2560

: 07 ก.พ. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


** กรุณาคลิกที่รายชื่อเพื่อดูรายละเอียดแต่ละราชวิทยาลัย / สมาคม


ดาวน์โหลด ราชวิทยาลัย / วิทยาลัย / สมาคม
ดาวน์โหลด ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และ สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด แพทยสมาคม
ดาวน์โหลด สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย