แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์การป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559

: 28 มี.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งกรมควบคุมโรค โดยสถาบันบำราศนราดูร สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2560 โดยได้เรียนเชิญ รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2 เข้ารับรางวัลนักเวชศาสตร์การป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559 แพทยสภามีความภาคภูมิใจ และขอแสดงความยินดียิ่งแก่ รศ.พญ.ประสบศรีฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลดังกล่าว