ประกาศ การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560 รอบพิเศษ

: 08 พ.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

  1. ดาวน์โหลดประกาศฯ