แพทยสภา ร่วมยินดีแพทย์จบใหม่

: 18 พ.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


วันนี้ (18 พ.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนบอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี แพทยสภา เข้าร่วมยินดีและอบรมปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ ภายในงาน การปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560

นำโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุสลานันท์ อุปนายกแพทยสภา คนที่ 1 นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ เลขาธิการแพทยสภา พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา พญ.ชัญวลี ศรีสุโข โฆษกแพทยสภา และ ผู้แทนแพทยสมาคมฯ นอ.(พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ อุปนายกแพทยสมาคมฯ

โดยแพทยสภาได้สร้างความรู้จัก ความเข้าใจ และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรรวมถึงให้คำแนะนำในการศึกษาต่อ และการปฏิบัติหน้าที่โดยมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พร้อมทั้งน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงพระราชทานให้กับคณะกรรมการแพทย์ที่นำโดยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ว่าขอให้แพทย์ทุกคนถือหลักการ "อ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร" เพื่อเป็นแนวทางให้แพทย์จบใหม่ทุกท่านดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จสืบไป

Credit CSS : Claire Hummel