แถลงการณ์แพทยสภา กรณีระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

: 22 พ.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


แถลงการณ์แพทยสภา
กรณีระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

แพทยสภา ในฐานะองค์กรวิชาชีพแพทย์ ได้รับทราบเหตุระเบิด บริเวณชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยผู้เกี่ยวข้องยืนยันว่าเป็นเหตุวางระเบิดจริง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

แพทยสภา ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ขอให้กำลังใจแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกฝ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ และดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ

แพทยสภาขอประณามความรุนแรงทุกชนิด ที่กระทำต่อสถานพยาบาล อันเป็นพื้นที่สันติภาพ อันสงวนไว้รักษาผู้เจ็บป่วย ถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมที่วิญญูชน ไม่พึงกระทำแพทยสภา
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐