พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื่องในวันอานันทมหิดล

: 09 มิ.ย. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


วันนี้ (9 มิถุนายน 2560) เวลา 08.30 น. แพทยสภา นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประมวล วีรุตมเสน อดีตเลขาธิการแพทยสภา ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ อดีตอุปนายกแพทยสภา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์ กรรมการบริหารแพทยสภา ศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำธร พฤกษานานนท์ และ เจ้าหน้าที่แพทยสภา เข้าร่วมพิธีสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเนื่องในวันอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม