ข่าว / ประกาศ


ทังหมด 337 รายการ

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 20 ก.ย. 60 แพทยสภาชวนประกวดสารคดี "เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …" ครั้งที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท
 15 ก.ย. 60 แถลงการณ์แพทยสภา กรณีการเกิดความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
 25 ส.ค. 60 แพทยสภาพบคณะแพทย์ต่างประเทศ
 24 ส.ค. 60 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมและสอบฯ)
 22 ส.ค. 60 รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6)
 31 ก.ค. 60 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560 (รอบพิเศษ)
 27 ก.ค. 60 แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี "เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …"ครั้งที่ 3/2560
 24 ก.ค. 60 การรับสมัครแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561
 20 ก.ค. 60 BDMS Academic Annual Meeting 2017
 18 ก.ค. 60 แพทยสภาสัญจร จังหวัดน่าน - จังหวัดแพร่ วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2560
 21 มิ.ย. 60 ขอเชิญชวนสมาชิกแพทยสภา จ. น่าน - แพร่ และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงาน เยี่ยมเยียนสมาชิกแพทยสภา จ. น่าน - แพร่ และพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่อำเภอปัว ในโครงการ "แพทยสภาพบประชาชน" ในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2560
 09 มิ.ย. 60 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื่องในวันอานันทมหิดล
 22 พ.ค. 60 แถลงการณ์แพทยสภา กรณีระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 18 พ.ค. 60 แพทยสภา ร่วมยินดีแพทย์จบใหม่
 08 พ.ค. 60 ประกาศ การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560 รอบพิเศษ
 08 พ.ค. 60 แพทยสภา ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่งใหม่ 3 ท่าน
 04 พ.ค. 60 ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560 รอบ 2
 01 พ.ค. 60 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 27 เม.ย. 60 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม)
 24 เม.ย. 60 แพทยสภาเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการปฏิรูปกระบวนการพิจารณาคดีจริยธรรม ...

แสดงหน้า 3 ของ 17