ข่าว / ประกาศ


ทังหมด 715 รายการ

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 16 ม.ค. 60 กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2560-2562 วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
 11 ม.ค. 60 แพทยสภาประสานกับกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัย และคณะภาคส่งแพทย์มากกว่า 10 คนเข้าช่วยในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
 29 ธ.ค. 59 แพทยสภาเปิดรับ นิติกร จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 5-31 มกราคม 2560
 21 ธ.ค. 59 แถลงการณ์กรรมการบริหารแพทยสภา เกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องพ.ศ. ....
 20 ธ.ค. 59 สคส. 2560 จากแพทยสภา
 15 ธ.ค. 59 คำชี้แจงจากประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 14 ธ.ค. 59 แถลงข่าว แพทยสภา ร่วมกับเครือข่ายหมอเด็กออกโรง ชี้พรบ.นมสุดโต่ง ทำร้ายเด็กไทย แนะแนวทางแก้ไขเหมาะสม
 13 ธ.ค. 59 แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าว เรื่อง "เครือข่ายหมอเด็กออกโรง ชี้พรบ.นมสุดโต่ง ทำร้ายเด็กไทย แนะทางแก้ไขเหมาะสม"
 08 ธ.ค. 59 คณะกรรมการแพทยสภา ต้อนรับคณะกรรมการใหม่และ แสดงความยินดีกับ นายแพทย์นิรันดร์ ทักษ์วัชระ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 08 ธ.ค. 59 ประชาสัมพันธ์ แจ้งรายนามคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 08 ธ.ค. 59 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศ
 29 พ.ย 59 ประกาศ! วันที่ 1 -2 ธันวาคม เต็นท์แพทย์อาสาร่วมใจ ปธพ. แพทยสภา และ โรงทาน แพทยสภา ปธพ.1-5 ปิด 2 วัน เพื่อ Big Cleaning
 22 พ.ย 59 กรรมการในคณะกรรมการกลางทางจริยธรรมของแพทยสมาคมแห่งประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมแพทยสภา
 22 พ.ย 59 การขอใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2560-2562
 22 พ.ย 59 แพทยสภา ขอแสดงความชื่นชม ในความพยายาม และความตั้งมั่น แพทย์หญิงมนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ วิสัญญีแพทย์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้โดยสาร สายการบินไทย ไฟล์ท 682 เมื่อวันที่ 19/11/16 ช่วยให้ฟื้นคืนชีพ
 18 พ.ย 59 ขอเชิญสมาชิกแพทยสภา ใช้สิทธิเลือกตัวแทนเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2560 - 2562
 16 พ.ย 59 องค์การอนามัยโลก เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ยกย่อง "ทรงเป็นแรงบันดาลใจ"
 18 ต.ค. 59 แพทยสภามอบเข็มกลัดริบบิ้นไว้ทุกข์ แก่สมาชิกฟรี เพื่อร่วมกันแสดงความไว้อาลัยแด่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 13 ต.ค. 59 แพทยสภายันไม่ได้ออกแถลงการณ์
 04 ต.ค. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา กรณีศาลฎีกาพิพากษา ยกฟ้องแพทย์คดีผ่าตัดปลูกถ่ายไต โดยอ้างอิงตามประกาศของแพทยสภา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย

แสดงหน้า 3 ของ 36