ข่าว / ประกาศ


ทังหมด 364 รายการ

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 07 มี.ค. 61 กำหนดการ งานแถลงข่าว "แพทยสภาในโอกาสครบ ๕๐ ปี พร้อมเปิดตัวโครงการต่างๆ"
 14 ก.พ. 61 ใบรับรองแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา ตามมติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 8/2551
 09 ก.พ. 61 ข้อควรระวังในการให้บริการโทรเวช (Telemedicine)
 08 ก.พ. 61 แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ พ.ศ.2561 - 2562
 05 ก.พ. 61 องค์การเภสัชกรรรมฯจะจัดประขุมวิชาการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ
 31 ม.ค. 61 ประกาศแพทยสภา เรื่อง "การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ" และขอทราบความคิดเห็น
 23 ม.ค. 61 โครงการประชุมวิชาการในโอกาสครบ ๕๐ ปีแพทยสภา
 17 ม.ค. 61 แถลงข่าวสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา กรณีความรุนแรงในสถานพยาบาลที่เกิดขึ้นระหว่างผู้มาใช้บริการกับแพทย์ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์
 05 ม.ค. 61 ขอความร่วมมือโปรดส่งรูปภาพหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย
 26 ธ.ค. 60 ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน เข้าพบแพทยสภา เพื่อขอคำแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตร์
 14 ธ.ค. 60 แพทยสภาร่วมกับ สพฉ.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
 01 ธ.ค. 60 แจ้งปิดปรับปรุงระบบการจัดทำทำบัตร MD Card
 01 ธ.ค. 60 แพทยสภา จัดงานประชุมวิชาการ ปธพ. 5 มอบผลงานวิจัยให้ รมว.สธ. เสนอแนะในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ตามหลักธรรมาภิบาล
 01 ธ.ค. 60 โรงพยาบาลศรีธัญญาจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทยสภาเวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน
 27 พ.ย 60 กรรมการแพทยสภา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
 21 พ.ย 60 แพทยสภาให้ดาวน์โหลด ตรา 50 ปี แพทยสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับกิจกรรมของหน่วยงานของท่าน
 09 พ.ย 60 แพทยสภาให้กำลังใจคุณตูน บอดี้สแลม
 06 พ.ย 60 คณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ในประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล WFME Global Standards, Basic Medical Education จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.)
 20 ต.ค. 60 แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแพทย์ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง "วิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร"
 17 ต.ค. 60 ประกาศแพทยสภา การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ

แสดงหน้า 3 ของ 19