ข่าว / ประกาศ


ทังหมด 331 รายการ

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 28 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานแพทยสภา (ตำแหน่งนิติกร)
 28 มี.ค. 60 แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์การป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559
 23 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานแพทยสภา (ตำแหน่งนิติกร) ... ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560
 10 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรม
 02 มี.ค. 60 แถลงข่าวแพทยสภา เปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระใหม่ พ.ศ. 2560 – 2562
 02 มี.ค. 60 คำแถลงเลขาธิการแพทยสภา นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ต่อคณะกรรมการแพทยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
 10 ก.พ. 60 ประกาศการรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560 รอบ 2
 09 ก.พ. 60 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560
 09 ก.พ. 60 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง ต้อนรับ Mr. Keiske Karaki เลขานุการเอก สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนประสานความร่วมมือเพื่อนำ Prof. Takagi, MD. และคณะจาก Showa University เข้าพบผู้บริหารของแพทยสภา ....
 07 ก.พ. 60 ประกาศการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ.๒๕๖๐
 07 ก.พ. 60 รวมประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ของ แพทยสภา 2560
 03 ก.พ. 60 ผลการเลือกตั้งนายกแพทยสภา วาระใหม่
 26 ม.ค. 60 ขอเชิญร่วมพิธีปิดโครงการ แพทย์อาสาร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล (๑๐๙ วัน) วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
 18 ม.ค. 60 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
 16 ม.ค. 60 กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2560-2562 วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
 11 ม.ค. 60 แพทยสภาประสานกับกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัย และคณะภาคส่งแพทย์มากกว่า 10 คนเข้าช่วยในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
 29 ธ.ค. 59 แพทยสภาเปิดรับ นิติกร จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 5-31 มกราคม 2560
 21 ธ.ค. 59 แถลงการณ์กรรมการบริหารแพทยสภา เกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องพ.ศ. ....
 20 ธ.ค. 59 สคส. 2560 จากแพทยสภา
 15 ธ.ค. 59 คำชี้แจงจากประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

แสดงหน้า 4 ของ 17