ข่าว / ประกาศ


ทังหมด 324 รายการ

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 09 ก.พ. 60 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560
 09 ก.พ. 60 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง ต้อนรับ Mr. Keiske Karaki เลขานุการเอก สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนประสานความร่วมมือเพื่อนำ Prof. Takagi, MD. และคณะจาก Showa University เข้าพบผู้บริหารของแพทยสภา ....
 07 ก.พ. 60 ประกาศการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ.๒๕๖๐
 07 ก.พ. 60 รวมประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ของ แพทยสภา 2560
 03 ก.พ. 60 ผลการเลือกตั้งนายกแพทยสภา วาระใหม่
 26 ม.ค. 60 ขอเชิญร่วมพิธีปิดโครงการ แพทย์อาสาร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล (๑๐๙ วัน) วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
 18 ม.ค. 60 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
 16 ม.ค. 60 กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2560-2562 วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
 11 ม.ค. 60 แพทยสภาประสานกับกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัย และคณะภาคส่งแพทย์มากกว่า 10 คนเข้าช่วยในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
 29 ธ.ค. 59 แพทยสภาเปิดรับ นิติกร จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 5-31 มกราคม 2560
 21 ธ.ค. 59 แถลงการณ์กรรมการบริหารแพทยสภา เกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องพ.ศ. ....
 20 ธ.ค. 59 สคส. 2560 จากแพทยสภา
 15 ธ.ค. 59 คำชี้แจงจากประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 14 ธ.ค. 59 แถลงข่าว แพทยสภา ร่วมกับเครือข่ายหมอเด็กออกโรง ชี้พรบ.นมสุดโต่ง ทำร้ายเด็กไทย แนะแนวทางแก้ไขเหมาะสม
 13 ธ.ค. 59 แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าว เรื่อง "เครือข่ายหมอเด็กออกโรง ชี้พรบ.นมสุดโต่ง ทำร้ายเด็กไทย แนะทางแก้ไขเหมาะสม"
 08 ธ.ค. 59 คณะกรรมการแพทยสภา ต้อนรับคณะกรรมการใหม่และ แสดงความยินดีกับ นายแพทย์นิรันดร์ ทักษ์วัชระ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 08 ธ.ค. 59 ประชาสัมพันธ์ แจ้งรายนามคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 08 ธ.ค. 59 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศ
 29 พ.ย 59 ประกาศ! วันที่ 1 -2 ธันวาคม เต็นท์แพทย์อาสาร่วมใจ ปธพ. แพทยสภา และ โรงทาน แพทยสภา ปธพ.1-5 ปิด 2 วัน เพื่อ Big Cleaning
 22 พ.ย 59 กรรมการในคณะกรรมการกลางทางจริยธรรมของแพทยสมาคมแห่งประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมแพทยสภา

แสดงหน้า 4 ของ 17