ข่าว / ประกาศ


ทังหมด 688 รายการ

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 13 เม.ย. 59 แถลงการณ์ร่วม แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
 12 เม.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน
 11 เม.ย. 59 การประชุมทิศทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคต ในวันที่ 27 เมษายน 2559
 10 เม.ย. 59 "เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน" บทสัมภาษณ์จากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ โดย อุศนา สุวรรณวงค์ ถึงปากคำของผู้เขียนหนังสือที่ได้รับรางวัลชมนาดครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นหนังสือที่ถอดจากประสบการณ์ชีวิต 4 ปี ในระหว่างการถูกฟ้องคดีอาญา ของ "คุณหมอ" พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร หรือ "หมอเซียง" ผู้ถูกกล่าวหาเป็น "ฆาตกร"
 08 เม.ย. 59 ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด รอบที่ 2
 24 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
 16 มี.ค. 59 กำหนดการ "แพทยสภาสัญจร เยี่ยมเยียนสมาชิก และพบประชาชน จังหวัด ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี" ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559
 15 มี.ค. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการอบรม ๒๕๕๙ รอบที่ ๑
 10 มี.ค. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน
 01 มี.ค. 59 ความคืบหน้า (ร่าง) กฎหมาย จำนวน 3 ฉบับ
 15 ก.พ. 59 ประกาศ การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆพ.ศ. ๒๕๕๙
 15 ก.พ. 59 ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ รอบที่ ๒
 15 ก.พ. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 3 /2559 เรื่อง การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2
 12 ก.พ. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 2 /2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559
 12 ก.พ. 59 แพทยสภาให้การต้อนรับผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ จาก Northern State Medical University, สหพันธรัฐรัสเซีย
 10 ก.พ. 59 แถลงข่าวโครงการแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๔ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา มหาราชินี ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา
 09 ก.พ. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
 04 ก.พ. 59 แพทยสภาขอชื่นชม พญ.จิรายุ พุทธให้ อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ที่จอดรถขวางกลางถนน เร่งลงไปช่วยลุงถูกรถกระบะพุ่งชน จนปลอดภัย
 27 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมแพทยสภาสัญจร จังหวัดเชียงราย วันที่ 27-29 มกราคม 2559
 25 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ตำแหน่งนิติกร)

แสดงหน้า 4 ของ 35