ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 

 

       
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59   ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 59   ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1 มี.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59   ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 1 ธ.ค - 29 ก.พ 59  
               
       
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2558   ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2558   ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2558   ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม - 14 มกราคม 2558  
               
       
ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2557   ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557   ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 15 กันยายน - 14 ตุลาคม 2557   ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 15 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2557  
               
       
ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2557   ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557   ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2557   ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 15 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2557  
               
       
ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 15 มีนาคม- 15 เมษายน 2557   ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2557   ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 15 มกราคม- 15 กุมภาพันธ 2557   ฉบับที่ 6ประจำวันที่ 15 ธันวาคม- 15 มกราคม 2557  
               
       
ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2556   ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556   ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2556   ฉบับที่ 1 ประจำเดือน
กรกฎาคม 2556
 

 

 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต