ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 
About TMC

Administrative Board Sub-committee

The TMC Committee members(all M.D.)

- Top executives from health care providers and users
- Deans from medical schools
- Director of the medical department of army, airforce, navy, police
- Permanent secretary Moph, Director General Department of Health, Director General Department of Medical Services
- Elected doctors from private and public sectors

 

 
 

7th Floor, Office of the Permanent Secretary, The Ministry of Public Health, Tiwanond Rd., Nonthaburi 11000, Thailand.
Tel: (0) 2590-1880-1, (0) 2590-1883-4, (0) 2590-1886-8, (0) 2590-1894 Fax: (0) 2591-8614, (0) 2591-8615 Website: www.tmc.or.th E-mail: tmc@ tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขสิทธิ์ โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด นอกจากจะได้รับอนุญาต