ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/tmcorth/public_html/letter.php on line 47

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/tmcorth/public_html/letter.php on line 47
2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 
 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 6/2551
 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
 
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2551
 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 5/2551
 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 4/2551
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต