(สำหรับแพทย์จบใหม่ 2560 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560)