กรณีสมัครฯแล้ว แต่ต้องการ แก้ไขใบสมัครฯ คลิกที่นี่


* เนื่องจากมีผู้ขอ "หนังสือรับรองผลการสอบ ศรว." มาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ศรว. จึงอาจทำได้ล่าช้า ดังนั้นกรณีสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัย/สถาบันฝึกอบรมใดที่ต้องการหนังสือรับรองผลการสอบ ศรว. ขอให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานอื่นไปก่อน และแจ้งทางราชวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาว่า "รอหนังสือรับรองผลการสอบ ศรว."
 

Image Image Image Image


ข้อมูลติดต่อ

  • สอบถามเกี่ยกับข้อมูลการสมัคร : ติดต่อราชวิทยาลัย ที่ท่านต้องการสมัคร ,
    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา (งานแพทย์ประจำบ้าน) 02-5901880 , 089-7635774
  • สอบถาม เฉพาะกรณีแก้ไขชื่อ-สกุล 02-590-1884, 091-1930906
  • สอบถามเกี่ยวกับการใช้ระบบสมัครติดต่อ service@tmc.or.th

  • ผู้ที่ต้องการสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก.) ปี 2561 ขอให้ส่ง E-mail มาที่ tcgme@tmc.or.th
    เพื่อขอรับ Link สำหรับการเข้าระบบการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก.) ปี 2561
  • ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ E-mail จาก @hotmail
  • กรณีไมได้รับ E-mail ตอบกลับ ขอให้ตรวจสอบที่ Junk mail หรือ Spam mail อีกครั้ง (เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นช่วงที่ระบบมีการส่งอีเมลออกจากระบบเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้ถูกคาดเดาจากบางผู้ให้บริการอีเมลว่าเป็น Junk mail หรือ Spam mail ได้)