ภาพบรรยากาศของการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2560-2562