ประกาศ การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 และ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2561

: 29 ก.ย. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ประกาศแพทยสภา

เรื่อง การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 และ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิก