ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2561

: 29 ก.ย. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ประกาศแพทยสภา

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิก