ใบรับรองแพทย์ : ไทย-อังกฤษ ที่ได้รับการรับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561

: 06 ก.ค. 61     : แพทยสภา


ใบรับรองแพทย์ ได้รับการรับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561

ใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate) ภาษาไทย

  1. ไฟล์ MS-Word
  2. ไฟล์ PDF

ใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate) ภาษาอังกฤษ

  1. ไฟล์ MS-Word
  2. ไฟล์ PDF