ข่าวประชาสัมพันธ์ จากอนุกรรมการเลือกตั้ง กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564

: 11 ก.ค. 61     : อนุกรรมการเลือกตั้ง กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564


หมดเขตรับสมัครเป็นกรรมการแพทยสภาวาระ พศ 2562-2564 เมื่อ 2 กค 2561 มีผู้สนใจรับสมัครเป็นกรรมการแพทยสภา 117 คน มากกว่าเลือกตั้งคราวที่แล้วเกิน 1 เท่าตัว

เอกสารเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งต่างๆ จะจัดส่งให้สมาชิกแพทยสภาทุกคน ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับแพทยสภา

ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาทุกคน ใช้สิทธิของท่านลงคะแนนเลือกตั้งผู้รับสมัคร เลือกได้ไม่เกิน 29 คน

หมายความว่าท่านอาจไม่เลือกใครเลยก็ได้ (แต่ขอให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดให้ท่านเลือก) จนเลือกได้ถึง 29 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการแจ้งใน web site ของแพทยสภา และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อไปค่ะ

แพทยสภาเป็นของท่าน โปรดใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา