แพทยสภาพบท่านทูตลาว

: 01 ส.ค. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


เช้านี้ (31 กรกฎาคม 2561) พล.อ.ต. นพ. อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ได้เข้าพบท่านเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ท่าน แสง สุขะทิวง เพื่อแสดงถึงความข้อมูลเบื้องห่วงใยของพี่น้องแพทย์ไทยไปยัง ประชาชน สปป.ลาวผู้ประสบภัย และประสานเบื้องต้น เรื่องแพทย์อาสา แพทยสภา จำนวน 389คน ที่สมัครเป็นแพทย์อาสาที่ยินดีช่วยผู้ป่วย / ผู้ประสบภัยโดยสนับสนุนตามความต้องการของทางรัฐบาลไทยและ สปป.ลาวต่อไป

เบื้องต้น ทราบสถานการณ์ว่า ขณะนี้ ผู้อพยพต้องมาอยู่ในค่ายรวมกัน ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด มีทั้งคนที่สุขภาพ ดีและเจ็บป่วย ซึ่งในอนาคตคงต้องมีการดำเนินการดูแลเป็นระยะยาว และไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใช้ภาษา คุยกันได้ใกล้เคียงมากที่สุด จึงน่าจะเกิดโครงการร่วมมือต่อไปในระยะยาวได้ ทั้งนี้ต้องรอทางรัฐบาลประสานงานกันก่อนครับ