อนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564 ขอขอบคุณที่สมาชิกให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการ update ที่อยู่ออนไลน์

: 30 ส.ค. 61     : อนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา


เรียน สมาชิกแพทยสภา

อนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564 ขอขอบคุณที่สมาชิกให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการ update ที่อยู่ออนไลน์ ที่แพทยสภาดำเนินการอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามอนุกรรมการเลือกตั้งฯ จะต้องสรุปที่อยู่ล่าสุดของสมาชิกในวันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 16.30 น.

เพื่อเข้ากระบวนการจัดทำเอกสารและบัตรลงคะแนนเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งให้สมาชิกทางไปรษณีย์ในวันที่ 16 ต ค.2561 จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกโปรดรีบ Update ที่อยู่ ในการจัดส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

Update ที่อยู่ >>Click https://www.tmc.or.th/updatecontact