โครงการแพทย์อาสาแพทยสภา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว ขอขอบพระคุณ ทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

: 30 ก.ค. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


โครงการแพทย์อาสาแพทยสภา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว ขอขอบพระคุณ ทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย
1. ผศ.นพ.ภีม เอี่ยมประไพ
2. ผศ.ภญ.ดร.ราตรี สว่างจิตร
3. ผศ.ดร. ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
4. Mrs.Palidda Ladsimma

ที่อนุมัติแจกจ่ายไฟล์อิเลคโทรนิคของ “หนังสือหมอและยา ภาษาลาว” โดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ เพื่อให้ ทีมแพทย์อาสาแพทยสภารวมทั้งจิตอาสา สามารถใช้ศึกษาเพื่อสื่อสารกับผู้ประสบเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่านที่สนใจสามารถ download ได้ที่ https://tmc.or.th/pdf/Laos-Medical-conversation-001.pdf

และ สำหรับแพทย์ ที่มีความประสงค์อาสาออกหน่วยช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ https://tmc.or.th/volunteer/index.php


โครงการแพทย์อาสาแพทยสภา
30 กค.2561