ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพบรรยากาศงานเชิดชูเกียรติแพทย์ ในวาระ 48 ปี แพทยสภา
แพทย์ดีเด่นแพทยสภา แพทย์เกียรติยศแพทยสภา และปูชนียแพทย์แพทยสภา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ
******************************************************

*** คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

ติดต่อเรา

แพทยสภา
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6
ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
F : 02-5901886
P: 02-5901886