งดการให้บริการทำบัตร MDCARD ด้วยตนเอง ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป...

: 23 มี.ค. 63     : แพทยสภา


เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19


"แพทยสภาของดการให้บริการทำบัตร MDCARD ด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป"

โดยให้บริการทำบัตร MDCARD เฉพาะทางไปรษณีย์เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tmc.or.th/mdcard.php

แพทยสภาขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้