ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังประชุมเสวนา เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางแก้ไข” วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข...

: 22 เม.ย. 62     : แพทยสภา


เรียนเชิญทุกท่าน
(แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน)

ตอบแบบสอบถาม เรื่อง “ความปลอดภัยของห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล” เพื่อใช้ในการปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินต่อไป 
คลิกที่นี่เพื่อ ตอบแบบสอบถาม  กรุณาตอบภายใน 30 เม.ย.2562

และขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังประชุมเสวนา เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางแก้ไข” ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-12.30 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จัดโดย แพทยสภา แพทยสมาคมฯ กระทรวงสาธารณสุขและสภาการพยาบาล
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก >> ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังประชุมเสวนา