บรรยากาศ พิธีมหาสงกรานต์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการแพทยสภา ร่วมรดน้ำขอพร...

: 11 เม.ย. 62     : แพทยสภา


บรรยากาศ พิธีมหาสงกรานต์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการแพทยสภา ร่วมรดน้ำขอพรจาก ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี  เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา, รศ.พญ. ประสบศรี  อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2, ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์  โล่ห์เลขา กรรมการแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 4/2562 ที่ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข