สุขสันต์วันมหาสงกรานต์ ๒๕๖๒

: 13 เม.ย. 62     : แพทยสภา
สุขสันต์วันมหาสงกรานต์ ๒๕๖๒

ขอส่งความสุขปีใหม่ให้กับแพทย์ทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงาน ในช่วงวันหยุด เพื่อดูแลผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาลและในห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ
ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน มีความสุข สนุกสนาน ฉลองเทศกาลนี้ด้วยความปลอดภัย หากเมาและง่วงอย่าขับ กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกท่านนะครับ

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา 
๑๓ เมษายน ๒๕๖๒