กำหนดการประชุมเสวนา "แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล" (ครั้งที่ 2)...

: 28 ก.ค. 63     : แพทยสภา


ประชุมเสวนา "แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล" (ครั้งที่ 2)
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14
อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข