แพทยสภาบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562...

: 24 พ.ค. 62     : TMC PR
แพทยสภาบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

 

           เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศ. ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พล.อ.ต.นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา นำกรรมการแพทยสภาและผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี