แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

: 24 ก.ย. 62     : แพทยสภา


วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 6.30 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา นำโดย นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ กรรมการแพทยสภา พร้อมเจ้าหน้าที่แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เนื่องในวันมหิดลในวันเดียวกัน เวลา 7.00 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช แพทยสภา นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกน และ ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ กรรมการแพทยสภา พร้อมเจ้าหน้าที่แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช พระราชบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย