โครงการแพทย์อาสา แพทยสภา ช่วยผู้ประสบภัย พายุปาบึก ภาคใต้ 

: 05 ม.ค. 62     : แพทย์อาสา แพทยสภา
โครงการแพทย์อาสา แพทยสภา ช่วยผู้ประสบภัย พายุปาบึก ภาคใต้ 

     ตามที่ เกิดกรณีพายุปาบึก เข้า 16 จังหวัดในภาคใต้ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิน และชีวิต มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในด้านทางการแพทย์จำนวนมาก นายกแพทยสภาจึงได้มอบให้เลขาธิการแพทยสภา จัดตั้ง “โครงการแพทย์อาสา แพทยสภา ช่วยผู้ประสบภัย พายุปาบึก ภาคใต้" ขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและ ขอการสนับสนุนจากมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

     ทางโครงการจึงได้ขอเปิดรับสมัครแพทย์อาสา ที่ประสงค์อาสาออกหน่วยช่วยเหลือ ลงชื่อไว้ล่วงหน้า ซึ่งแบ่งพื้นที่การช่วยเหลือ ณ ปัจจุบัน คือ พื้นที่บริเวณ จ.นครศรีธรรมราช 

โดยมีขั้นตอนดังนี้
     
    ขั้นที่ 1.ให้แพทย์ขึ้นทะเบียนแพทย์จิตอาสา โดยกรอกผ่านเว็ปแพทย์อาสา และติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ โดยแพทยสภาจะเรียนแจ้งเป็นระยะ ๆ ในห้องนี้และห้องline แพทย์อาสา

     ขั้นที่ 2.รอความต้องการ จาก พื้นที่ซึ่งประสานกับ  กระทรวงสาธารณสุข ที่แจ้งขอสนับสนุนมาที่แพทยสภา ทั้ง ประเภท จำนวน ช่วงเวลา และสถานที่*ซึ่งอาจมีหรือไม่ก็ได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์

     ขั้นที่ 3 ทางโครงการจะแจ้งเวลาและวันให้ แพทย์อาสาเฉพาะท่านที่ลงทะเบียนไว้ และตรงคุณสมบัติ เลือกอีกครั้งหนึ่งตามความสะดวกผ่านเว็บแพทย์อาสา ทั้งนี้จะต้องเดินทางเข้าปฏิบัติงาน 3 วัน 2 คืน หรืออื่นๆตาม ความต้องการของพื้นที่ 

     ขั้นที่ 4 การประสานงาน การเดินทางต่างๆ ทีมสต๊าฟของ แพทย์อาสา  แพทยสภา จะประสานโดยตรงกับท่าน ที่ได้รับคัดเลือกแต่ละรายเพื่อยืนยัน

     ถึงแม้ว่าครั้งนี้ ท่านผู้สมัครจะ ได้รับการคัดเลือกลงพื้นที่ หรือไม่ก็ตาม ทางแพทยสภาขออนุโมทนาและขอขอบพระคุณแพทย์จิตอาสาทุกท่าน ที่ได้ร่วมแสดงความตั้งใจ ลงทะเบียนในครั้งนี้ และจะขอมอบเกียรติบัตรให้ทุกท่าน เมื่อจบภารกิจเพื่อแทนความขอบคุณ

    โครงการแพทย์อาสาแพทยสภา 5 ม.ค.2562
 

ลงทะเบียนแพทย์อาสา แพทยสภา ช่วยผู้ประสบภัย พายุปาบึก ภาคใต้ >> คลิกที่นี่ <<