โครงการตู้สะพานบุญเพื่อผู้ป่วยวาระสุดท้าย

: 04 ธ.ค. 61     : แพทยสภา


               

               วันนี้ (3 ธันวาคม 2561) เวลา 9.00 น. ที่ชั้น 14 อาคารแพทยสภา ภายในกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในโครงการตู้สะพานบุญเพื่อผู้ป่วยวาระสุดท้าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต โดยพระคุณเจ้า สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

              พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวว่า การจัดทำโครงการตู้สะพานบุญเพื่อผู้ป่วยวาระสุดท้าย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นั้น เนื่องจากวาระสุดท้ายเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่ทุกคนไม่คาดคิด และไม่อยากให้มาถึง โดยเฉพาะกรณีที่ไม่ได้มีการเตรียมตัว ในกรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยหน่วยที่ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ในสถานพยาบาล คือหน่วยงานอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน เป็นกลุ่มที่ต้องช่วยชีวิต แบบเร่งด่วน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งของผู้ป่วย และญาติ หลังการช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถของทีมแพทย์ และพยาบาลแล้ว ในที่สุดกลุ่มหนึ่ง ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้ ซึ่งญาติ และครอบครัว ล้วนไม่ได้เตรียมตัว รับการสูญเสียอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะถ้าเป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างถาวร ญาติและผู้ดูแลจะมีปฏิกิริยาต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน บางคนสามารถเผชิญความสูญเสียได้ ในขณะที่บางคนไม่สามารถเผชิญได้

               โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้ไปออกหน่วยแพทย์อาสาที่โรงพยาบาล บางมูลนาก โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิ ได้พบกิจกรรมนี้ จึงมีดำริที่จะนำมาต่อยอดทำเป็น “โครงการตู้สะพานบุญ เพื่อผู้ป่วยวาระสุดท้าย” ขึ้นโดยแยกเป็นระบบงานต่าง ๆ จัดหาเพื่อมอบให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ นำร่องโดย นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 6 ได้จัดทำ “ตู้สะพานบุญ” รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย พระพุทธรูปปางประทานพร ภปร. กระถางธูปเทียน แจกันดอกไม้ ดอกไม้ หนังสือสวดมนต์ วิทยุธรรมะ อุปกรณ์แต่งหน้า เสื้อผ้า พานขอขมา เหรียญโปรยทาน สมุดคู่มือแนะนำกิจกรรม และอื่น ๆเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ

              ในวันนี้มีโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 โรงพยาบาล โดยมีสถานพยาบาลต้นแบบ โรงพยาบาลคุณธรรม คือ โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ได้แก้ปัญหาด้วยพุทธวิถี โดยจัดมุมที่สงบเป็นสัดส่วนเพื่อให้ญาติ และผู้ดูแลได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายด้วยกัน ได้มีการเตรียมคำกล่าว การขออโหสิกรรม ดอกไม้ ธูปเทียน จาก “ตู้สะพานบุญ”ที่เตรียมไว้ จากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลจะนำญาติ และผู้ดูแล กล่าวคำขออโหสิกรรม เปิดเทปธรรมะ ฟังเสียงสวดมนต์ เพื่อนำพาดวงจิตไปสู่ภพภูมิที่ดี ตามหลักศาสนาพุทธ พบว่าได้ผลดีต่อ จิตใจมาก และบางครั้งอาจนิมนต์พระสงฆ์มาด้วย เมื่อผู้ป่วยจากไป มีการเปลี่ยนชุด เสื้อผ้า รองเท้า รวมถึงแต่งหน้าให้ ก่อนนำร่างไปบำเพ็ญกุศล ทำให้จิตใจของผู้สูญเสีย สัมผัสกับจิตใจของเจ้าหน้าที่ ด้วยความเข้าใจและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน