การขอรับใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

: 20 ต.ค. 63     : แพทยสภา


การขอรับใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง


แพทยสภาเปิดให้สมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
วาระ พ.ศ.2564-2566 แล้ว

การลงคะแนนจะมี 2 วิธี เลือกได้ 30 ท่าน

1. E-Vote  การเลือกตั้งออนไลน์ (สำหรับผู้ที่แสดงความจำนง 1-30 มิ.ย.แล้วเท่านั้น)
เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 น.
ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 16:30 น.
เลือกตั้งออนไลน์ คลิก https://allregist.com/login/7e51746feafa7f2621f71943da8f603c
กรณีท่านลง Pin Code แล้วแต่ไม่ได้แสดงความจำนงตามระยะเวลา (1-30 มิ.ย. 2563) จะต้องใช้วิธีเดิมเท่านั้น

สำหรับลงคะแนน หากเกิดเหตุขัดข้อง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
02-590-1887
099-498-4509
E-mail : pincode@tmc.or.th


2. ทางไปรษณีย์ (วิธีเดิม) (เริ่ม 15 ตุลาคม 2563) 
     2.1 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบออนไลน์
     2.2 สำหรับผู้ที่ไม่ได้แสดงความจำนง ในวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 2563


คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ได้ส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งไปให้ท่านตามที่อยู่ฐานข้อมูลแพทยสภาแล้ว หากท่านไม่ได้รับ หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สามารถแจ้งความจำนงขอใบแทน โดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ https://tmc.or.th/Media/media-2020-10-22-02-31-10.pdf ดำเนินการ ดังนี้

  1. ส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตร MD CARD ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. เขียนระบุในสำเนาว่า ขอใบแทนบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566
  3. แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งใบแทนบัตรเลือกตั้ง และเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อการติดต่อ

FAX เอกสารมาที่ 02-591-8615 หรือทาง E-Mail : election@tmc.or.th
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 02-590-1884 , 02-591-5991

*** กรุณาส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์เท่านั้น ***

CR. คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564 - 2566