ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนออนไลน์

  1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ ราชวิทยาลัย / สมาคม ลงทะเบียนเข้าระบบให้แล้วเท่านั้น
  2. กรอกข้อมูลแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ครบถ้วน แล้วคลิกที่ตรวจสอบข้อมูล
  3. หากข้อมูลถูกต้องระบบจะนำท่านไปยังหน้าแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน
  4. กรอกข้อมูลหน้าแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน แล้วกดปุ่มบันทึก
  5. เมื่อบันทึกแล้ว ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ จากนั้น ระบบจะส่งลิ้งค์สำหรับแก้ไขข้อมูล และ พิมพ์ใบสมัคร ไปยังอีเมล์ที่ท่านขอขึ้นทะเบียนไว้
  6. กรณีไม่ได้รับอีเมล์ ระบุชื่อ - สกุล , เลข ว. , สาขาที่สมัคร ส่งมาที่ postgrad@tmc.or.th ระบุหัวเรื่อง (Subject) "ไม่ได้รับอีเมล์ขึ้นทะเบียนแผน ข. / ค."

แจ้งเตือน ผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แผน ข. และ แผน ค. จะต้องเป็นผู้ที่ราชวิทยาลัย ทำการลงทะเบียนให้ก่อนเท่านั้น ขอให้ตรวจสอบรายชื่อจากราชวิทยาลัยที่ต้องการสมัคร

Email นี้จะใช้ติดต่อกับคุณและยืนยันการขึ้นทะเบียน

โปรด หลีกเลี่ยง การใช้อีเมล *@hotmail.com , *@live.com หรือโดเมนอื่น ๆ ของค่าย Microsoft เพราะอาจจะทำให้ไม่ได้รับ Email ยืนยันการสมัครได้
หากมีข้อสงสัยหรือไม่รับอีเมล์ติดต่อมาที่ Email : postgrad@tmc.or.th