ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนออนไลน์

  1. กรอกข้อมูลแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ครบถ้วน แล้วคลิกที่ตรวจสอบข้อมูล
  2. หลังจากตรวจสอบพบข้อมูลในระบบแล้ว ระบบจะส่งลิ้งค์หน้าแบบคำขอขึ้นทะเบียนไปที่อีเมล์ของท่านที่สมัครไว้
  3. คลิกลิ้งค์จากอีเมล์ของท่านและทำการกรอกข้อมูลในแบบคำขอขึ้นทะเบียนต่อไป

แจ้งเตือน ผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แผน ข. และ แผน ค. จะต้องเป็นผู้ที่ราชวิทยาลัย ทำการลงทะเบียนให้ก่อนเท่านั้น ขอให้ตรวจสอบรายชื่อจากราชวิทยาลัยที่ต้องการสมัคร

Email นี้จะใช้ติดต่อกับคุณและยืนยันการขึ้นทะเบียน

โปรด หลีกเลี่ยง การใช้อีเมล *@hotmail.com , *@live.com หรือโดเมนอื่น ๆ ของค่าย Microsoft เพราะอาจจะทำให้ไม่ได้รับ Email ยืนยันการสมัครได้
หากมีข้อสงสัยหรือไม่รับอีเมล์ติดต่อมาที่ Email : postgrad@tmc.or.th