แพทยสภา

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000

เบอร์ติดต่อ

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 02-590-1886, 089-530-1112
ฝ่ายบริหาร 02-590-1888