ประกาศจากแพทยสภา

22 กันยายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

หลักสูตรราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้เทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก


17 กันยายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1


13 กันยายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

Regulation for Medical Profession Training of Foreign Doctors in Thailand


13 กันยายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 27/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่าง ๆ


31 สิงหาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 90/2564 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองปริญญา สำหรับบุคคลชาวต่างชาติ


25 สิงหาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 23/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ


25 สิงหาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 26/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ (เพิ่มเติม)


6 สิงหาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 77/2564 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองปริญญา สำหรับสถาบัน


2 สิงหาคม 64    ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

กรณีการสัญจรของบุคลากรทางการแพทย์ในห้วงเวลาต้องห้ามออกนอกเคหสถาน


28 กรกฎาคม 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน สมาชิกแพทยสภาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจการฉีดวัคซีนของแพทย์ ที่เป็นสมาชิกแพทยสภา ถึงการฉีดวัคซีน COVID-19 (วันนี้ - 30 ก.ค.64)


15 กรกฎาคม 64    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ประกาศจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คำแนะนำในการผ่าชันสูตรศพ (autopsy) กรณีที่สงสัยว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน COVID-19


8 กรกฎาคม 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศที่  78/2564 เรื่อง แถลงการณ์แพทยสภาในสถานการณ์โควิด 19 (ฉบับที่ 1)


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 20 ก.ย. 64

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครนิติกรประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย...  Read more

Card image cap

: 31 ส.ค. 64

ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักวิชาการฝึกอบรมและสอบ ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา...  Read more

Card image cap

: 26 ส.ค. 64

แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online โครงการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4 "Post COVID and mental care"...  Read more

Card image cap

: 24 ส.ค. 64

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่4 Post COVID and mental care...  Read more

Card image cap

: 20 ส.ค. 64

ข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับคุณหมอ เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz C 220 d AMG Dynamic ได้ง่ายๆ...  Read more

Card image cap

: 28 ก.ค. 64

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่3 Practical for COVID-19 Management...  Read more

Card image cap

: 15 ก.ค. 64

แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 2 Practical for COVID-19 Management  Read more

Card image cap

: 14 ก.ค. 64

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่ 2 Practical for COVID-19 Management...  Read more

Card image cap

: 01 ก.ค. 64

แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online โครงการ“ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่1 Practical for COVID-19 Management...  Read more

Card image cap

: 30 มิ.ย. 64

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่ 1 Practical for COVID-19 Management...  Read more

Card image cap

: 28 มิ.ย. 64

การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ผ่านทางระบบ Online...  Read more

Card image cap

: 15 มิ.ย. 64

การประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพ ของประชาคมอาเซียน  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US