ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 22 ม.ค. 64

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)...  Read more

Card image cap

: 21 ม.ค. 64

แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัย วิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ และกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือความต้องการของแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง...  Read more

Card image cap

: 21 ม.ค. 64

แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบรับรองแพทย์...  Read more

Card image cap

: 16 ม.ค. 64

ผลการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564 - 2566  Read more

Card image cap

: 15 ม.ค. 64

เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" (ครั้งที่ 2)...  Read more

Card image cap

: 12 ม.ค. 64

แพทยสภา และแพทยสมาคมฯ ร่วมส่งกำลังใจให้ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19...  Read more

Card image cap

: 04 ม.ค. 64

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตำแหน่งนิติกร แพทยสภา)  Read more

Card image cap

: 25 ธ.ค. 63

ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566...  Read more

Card image cap

: 24 ธ.ค. 63

14 กค. 2563 :: ประกาศแพทยสภา เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566...  Read more

Card image cap

: 24 ธ.ค. 63

ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมายแพทยสภา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องที่แพทย์ควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก...  Read more

Card image cap

: 23 ธ.ค. 63

ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย แพทยสภา จัดอบรม "แนวทางปฏิบัติของพยานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาล"...  Read more

Card image cap

: 19 ธ.ค. 63

ประกาศฯ ที่ ๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง การสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US