ประกาศจากแพทยสภา

19 มิถุนายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2


15 มิถุนายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ.2564


14 มิถุนายน 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศจากราชวิทยาลัย เรื่อง การเปิดโรงเรียนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19


4 มิถุนายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หนังสือ Handbook of Infectious Disease


19 พฤษภาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2564


14 พฤษภาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)


2 เมษายน 64    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

ประกาศแพทยสภา เรื่อง กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ วาระ พ.ศ. 2564 - 2566 (2 เมษายน 2564)


2 เมษายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2564 (2เมษายน 2564)


2 เมษายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ พ.ศ. 2564 (2เมษายน 2564)


31 มีนาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภาที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564


22 มีนาคม 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการสำนักงานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.)


19 มีนาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปีการอบรม 2564 รอบที่ 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 15 มิ.ย. 64

การประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพ ของประชาคมอาเซียน  Read more

Card image cap

: 10 มิ.ย. 64

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน  Read more

Card image cap

: 07 มิ.ย. 64

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา...  Read more

Card image cap

: 07 มิ.ย. 64

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย เดือนมิถุนายน 2564...  Read more

Card image cap

: 02 มิ.ย. 64

แพทยสภาและแพทยสมาคม มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ในการสู้ภัยโควิด19...  Read more

Card image cap

: 02 มิ.ย. 64

ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เดือน มิถุนายน 2564...  Read more

Card image cap

: 18 พ.ค. 64

ขอเชิญเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)...  Read more

Card image cap

: 14 พ.ค. 64

แพทยสภาจัดอบรมปฐมนิเทศสมาชิกแพทยสภาใหม่ออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19...  Read more

Card image cap

: 13 พ.ค. 64

ด่วน!! แพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม online ในสาขาต่าง ๆ Merck Foundation จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็น Specialist...  Read more

Card image cap

: 05 พ.ค. 64

แพทยสภาให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ...  Read more

Card image cap

: 29 เม.ย. 64

สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมกำลังบุคลากรในแต่ละวิชาชีพสู้ภัยโควิด...  Read more

Card image cap

: 26 เม.ย. 64

“รู้แล้ว...อย่าเฉย” พบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรดแจ้งทันทีผ่าน Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US