ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 27 พ.ย 63

แพทยสภาร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข...  Read more

Card image cap

: 27 พ.ย 63

แพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยต่าง ๆ จัดสัมมนา เรื่องถอดบทเรียนสอบบอร์ด Online วิถีใหม่ในช่วง COVID-19...  Read more

Card image cap

: 25 พ.ย 63

สัมมนา “Safe practice: Situation & Concerns” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์...  Read more

Card image cap

: 02 พ.ย 63

แพทยสภาประชุมร่วมสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป เตรียมจัดงานสัมมนา "Safe Practice : Situation and Concerns"...  Read more

Card image cap

: 02 พ.ย 63

แพทยสภาประชุมคณะอนุกรรมการจีโมนิกส์ ร่วมกับผู้แทนสภาวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางจัดทำหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetics Counselor)...  Read more

Card image cap

: 21 ต.ค. 63

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภา ร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม...  Read more

Card image cap

: 20 ต.ค. 63

การขอรับใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง  Read more

Card image cap

: 20 ต.ค. 63

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา เรื่อง ขอความร่วมมือเนื่องด้วยสถานการณ์ชุมนุม...  Read more

Card image cap

: 14 ต.ค. 63

ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566...  Read more

Card image cap

: 12 ต.ค. 63

แพทยสภา จัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ในโอกาสครบรอบ 52 ปี แพทยสภา  Read more

Card image cap

: 06 ต.ค. 63

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2563  Read more

Card image cap

: 01 ต.ค. 63

ร่วมแสดงความยินดีกับสภากายภาพบำบัด  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US