ประกาศจากแพทยสภา

23 พฤศจิกายน 64    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565


16 พฤศจิกายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 34/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ (เพิ่มเติม)


12 พฤศจิกายน 64    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

แนวทางการชันสูตรศพคดี/การตรวจผู้ป่วยคดี และการจัดทำเอกสารทางคดี สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ปี พ.ศ.2562


11 พฤศจิกายน 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่


25 ตุลาคม 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

แนวทางการออกใบรับรองแพทย์ ให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19


20 ตุลาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 31/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (เพิ่มเติม)


19 ตุลาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม


18 ตุลาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด 2564 รอบ 2


27 กันยายน 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ "แพทย์" ทุกท่านที่ได้รับวัคซีนโควิด19 กรอกแบบสอบถามนี้ เพื่อการศึกษาเรื่องอุบัติการณ์การเกิดผื่นผิวหนังหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มแพทย์ของประเทศไทย


22 กันยายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

หลักสูตรราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้เทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก


17 กันยายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1


13 กันยายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

Regulation for Medical Profession Training of Foreign Doctors in Thailand


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 27 พ.ย 64

แพทยสภาร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2564...  Read more

Card image cap

: 25 พ.ย 64

แพทยสภาขอเชิญทุกท่านรับชมกิจกรรม "วันแพทย์" ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2HD...  Read more

Card image cap

: 23 พ.ย 64

ประชุมเตรียมงาน "วันแพทย์" ทาง สถานีโทรทัศน์​NBT โดย แพทยสมาคม แพทยสภา และ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดงานขึ้น...  Read more

Card image cap

: 12 พ.ย 64

พิธีมอบรางวัล กุมารแพทย์ดีเด่นประจำปี 2564 เนื่องในวาระที่สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งครบรอบ 60 ปี...  Read more

Card image cap

: 09 พ.ย 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น นิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฏหมาย...  Read more

Card image cap

: 08 พ.ย 64

ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ ครั้งที่ 2 /2564  Read more

Card image cap

: 12 ต.ค. 64

ประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพของประชาคมอาเซียน (HSSWG) ครั้งที่ 51...  Read more

Card image cap

: 11 ต.ค. 64

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยื่นหนังสือส่งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564...  Read more

Card image cap

: 07 ต.ค. 64

แพทยสภาจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปีแพทยสภา  Read more

Card image cap

: 07 ต.ค. 64

ประชุม คณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน (AJCCM) ครั้งที่ 29...  Read more

Card image cap

: 23 ก.ย. 64

แพทยสภาร่วมกับสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพร่างกายและพัฒนาดุลยภาพทางใจ...  Read more

Card image cap

: 23 ก.ย. 64

รพ.อุดรธานี ร่วมกับแพทยสภา และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลชุมชน...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US