ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 21 ต.ค. 63

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภา ร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม...  Read more

Card image cap

: 20 ต.ค. 63

การขอรับใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง  Read more

Card image cap

: 20 ต.ค. 63

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา เรื่อง ขอความร่วมมือเนื่องด้วยสถานการณ์ชุมนุม...  Read more

Card image cap

: 14 ต.ค. 63

ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566...  Read more

Card image cap

: 12 ต.ค. 63

แพทยสภา จัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ในโอกาสครบรอบ 52 ปี แพทยสภา  Read more

Card image cap

: 06 ต.ค. 63

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2563  Read more

Card image cap

: 02 ต.ค. 63

กำหนดการรับสมัครแพทย์ฝึกหัดประจำปี พ.ศ. 2564  Read more

Card image cap

: 01 ต.ค. 63

ร่วมแสดงความยินดีกับสภากายภาพบำบัด  Read more

Card image cap

: 24 ก.ย. 63

แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ ศิริราช  Read more

Card image cap

: 24 ก.ย. 63

แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ กระทรวงสาธารณสุข  Read more

Card image cap

: 22 ก.ย. 63

ร่วมแสดงความยินดีกับสภาเทคนิคการแพทย์  Read more

Card image cap

: 18 ก.ย. 63

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๑...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US