ประกาศจากแพทยสภา

7 มกราคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ขอเชิญตอบแบบฟอร์มประชาพิจารณ์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) และการประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมการศึกษาหลังปริญญาตามเกณฑ์ WFME (มคว.3) ตั้งแต่วันที่ 7 – 19 มกราคม พ.ศ.2565


5 มกราคม 65    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.94)


24 ธันวาคม 64    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

ประกาศ กฎหมายใหม่ 30 ฉบับ จาก สนง.อย.กองควบคุมวัตถุเสพติด


20 ธันวาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 39/2564 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 1


16 ธันวาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 35/2564 เรื่องผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ.2564 รอบเพิ่มเติม


16 ธันวาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 38/2564 เรื่องผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ.2564 รอบเพิ่มเติม


9 ธันวาคม 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

แพทยสภา ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย "มหิตลาธิเบศร" เป็นชื่ออาคารสภาวิชาชีพ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564


8 ธันวาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

เกณฑ์การตรวจสอบและติดตามคุณสมบัติของแพทย์ประจำบ้าน ก่อน - ระหว่าง - และเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม


7 ธันวาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 37/2564 เรื่อง การสอบรายยาว (Long case Examination) และทักษะหัตถการ (Manual Skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ


23 พฤศจิกายน 64    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565


16 พฤศจิกายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 34/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ (เพิ่มเติม)


12 พฤศจิกายน 64    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

แนวทางการชันสูตรศพคดี/การตรวจผู้ป่วยคดี และการจัดทำเอกสารทางคดี สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ปี พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 26 ม.ค. 65

แพทยสภาลงดูพื้นที่เกิดเหตุ กรณีอุบัติเหตุจราจร พร้อมบูรณาการร่วมกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ...  Read more

Card image cap

: 24 ม.ค. 65

แพทยสภาจัดหน่วยฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ  4 แก่สมาชิกแพทย์ โดยความร่วมมือจาก สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ...  Read more

Card image cap

: 20 ม.ค. 65

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมกับแพทยสภา จัดฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) รุ่นที่ 1...  Read more

Card image cap

: 18 ม.ค. 65

เลขาธิการแพทยสภาเข้าพบอธิบดีดีเอสไอ เพื่อยื่นหนังสือให้ช่วยตรวจสอบกรณี แก๊ง Call center...  Read more

Card image cap

: 18 ม.ค. 65

เลขาธิการแพทยสภายื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหาช่องทางประสานแก้ไขปัญหาร่วมกันบน Cyber...  Read more

Card image cap

: 17 ม.ค. 65

แพทยสภาเปิดลงทะเบียนให้สมาชิกแพทยสภา รับวัคซีน Pfizer (เข็ม 3 หรือ เข็ม 4)ได้ทาง MD eService ตั้งแต่วันนี้ - 20 ม.ค.65 (เวลา 17.00 น.)...  Read more

Card image cap

: 17 ม.ค. 65

เลขาธิการแพทยสภายื่นเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกแพทยสภาต่อ กสทช. กรณีถูกกลุ่ม call center มิจฉาชีพแอบอ้างและหลอกลวง...  Read more

Card image cap

: 17 ม.ค. 65

ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์  Read more

Card image cap

: 12 ม.ค. 65

ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) เข้าหารือแพทยสภา เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ...  Read more

Card image cap

: 10 ม.ค. 65

แพทยสภา จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แพทยสภา พ.ศ. 2565 –2568  ครั้งที่ 1/2564...  Read more

Card image cap

: 05 ม.ค. 65

สารจากนายกแพทยสภา  Read more

Card image cap

: 14 ธ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US