ตารางประชุมภายในแพทยสภา และภายนอกแพทยสภา

ของอนุกรรมการแพทยสภา


ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 9/2564 เวลา 09.00-14.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 Onsite เวลา 08.30-12.00 น. รพ.สุไหงโก-ลก
 4. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 Onsite+Online เวลา 08.30-11.00น. รพ.สว่างแดนดิน
 5. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-14.30น. รพ.สมุทรสาคร
 6. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-13.00น. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 7. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00น. รพ.น่าน

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 2 เวลา 12.00-16.30 น. ห้องประชุม ชั้น 11
 2. ประชุมสอบสวนชุดที่ 12 เวลา 12.00-16.00 น. ห้องประชุม 12/1
 3. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.00 น. ห้องประชุม 12/2
 4. ประชุม KTB เวลา 12.00-13.00 น. ห้องประชุม 12/3
 5. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.30-15.30น. รพ.บางละมุง
 6. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00น. รพ.อ่างทอง
 7. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00น. รพ.นครนายก
 8. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา13.00-16.30 น. รพ.วิเชียรบุรี
 9. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00น. รพ.นางรอง
 10. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 Onsite เวลา 13.00-16.00. รพ.เดชอุดม
 11. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00น. รพ.สิชล
 12. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00 น. รพ.เกาะสมุย
พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 3 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11
 2. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.30 น. ห้องประชุม 12/2
 2. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.30 น. รพ.หาดใหญ่
 3. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2564 เวลา 13.30-16.30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 Onsite เวลา 13.00-16.00น. รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
 5. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.30–15.30น. รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชาฯ
 6. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารจัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เวลา 13.30-16.30 น .ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. วิทยากรเสวนาในหัวข้อ : จริยธรรมและขอบเขตเกี่ยวกับการทำแท้งตามกฎหมายใหม่ เวลา 09.15-11.45 น. ณ สมาคมบัณฑิตสตรีไทยทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 11 เวลา 09.30-13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 11 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 09.30-13.00 น.
 5. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-14.30น. รพ.กระทุ่มแบน
 6. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00น. รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
 7. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00น. รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (มาบตาพุด)

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 12/1
 2. ประชุมหลักสูตรต่างประเทศ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 12/2
 3. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2564 เวลา 13.30-16.30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.30น. รพ.ชุมแพ
 5. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00น. รพ.ชัยภูมิ
 6. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00น. รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
 7. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.30-15.30 น. รพ.สมุทรปราการ
อังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 Onsite+Zoom เวลา 09.00-14.30 น. รพ.ฝาง
 2. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 Onsite เวลา 09.00-12.00 น. รพ.สิงห์บุรี

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 12/2
จันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เวลา 10.00-15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 Onsite เวลา 09.00-13.00 น. รพ.ปทุมธานี

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน 1 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ห้องประชุม 12/2
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 8 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปห้องประชุม : 12/1
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เวลา 09.30-13.00ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 Onsite เวลา 13.30-16.00 น. รพ.ธรรมศาสตร์
 5. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.30-16.30น. รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
 6. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.30-16.00 น. รพ.ระยอง
ศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-13.00น. รพ.ค่ายสุรนารี
 3. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00 น. รพ.แพร่
 4. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-14.30 น. รพ.มะการักษ์
 5. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00น. รพ.สนามชัยเขต

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล เวลา 13.30-16.30 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 2. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 เวลา 13.00-16.00 น. รพ.มุกดาหาร
 3. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00น. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
 4. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00น. รพ.ปัตตานี
 5. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.30-16.00น. รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา
 6. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.30-16.00 น. รพ.ปราจีนบุรี
พฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 เวลา 09.00-13.00น. รพ.พะเยา

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมมติคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 12/2564 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 12/11/2564
 2. ประชุมสอบสวนฯ ชุดที่ 15 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 12/2
 3. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00น. รพ.ปากช่องนานา
พุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. เรียน Digital CGiO เวลา 09.00-16.00 น. ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 3. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00น. รพ.อุทัยธานี
 4. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-14.30 น. รพ.ราชบุรี

13.00-16.00 น.

 1. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00น. รพ.พระนครศรีอยุธยา
 2. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00น. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 3. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00น. รพ.สงขลา
 4. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.30-16.00น. รพ.แกลง
อังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-14.30 น. รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี
 3. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00 น. รพ.ทุ่งสง
 4. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-13.00 น. รพ.จันทรุเบกษา พอ.
 5. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 เวลา 09.00-14.30น. รพ.ลำพูน
 6. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 เวลา 09.00-12.00น. รพ.บ้านหมี่

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะทำงานศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรตามร่างพระราชกฤษฎีกาให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ครั้งที่ 3/2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 2. ประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 14/2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค
 4. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00 น. รพ.ศรีสะเกษ
 5. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.30 น. รพ.หนองบัวลำภู
 6. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00 น. รพ.พิมาย
 7. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00-16.00น. รพ.สุราษฎร์ธานี
จันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00 น. รพ.ลำปาง
 3. ประชุมจริยธรรมฯ ชุดที่ 10 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 12/2
 4. ประชุมสอบสวนฯ ชุดที่ 11 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 12/2
 5. ประชุมอนุกรรมการอภิไธย เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 12/1

13.00-16.00 น.

 1. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา13.00-16.30น. รพ.เลย
 2. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.30-16.00น. รพ.สวรรค์ประชารักษ์
 3. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา14.00-16.00น. รพ.อุตรดิตถ์
ศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
 2. ประชุม OP NOTE เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ประสานงาน : คุณดวงใจ ร่วมรักบุญ
พฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
 2. ประชุมสอบสวนชุดที่ 6 เวลา 07.00 น. ผู้ประสานงาน : คุณบัณฑิต บุญเรืองรอด
 3. ประชุม stem cell เวลา 08.30-10.00 น. ผู้ประสานงาน : คุณดวงใจ/คุณชุติมณฑ์
 4. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาลเวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)
 5. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เวลา 09.00-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(นพ.อมร ลีลารัศมี)
 6. ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14
พุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
 2. ประชุม CME เวลา 10.00 น. ผู้ประสานงาน : คุณสุธารส
อังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร(พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
 2. ร่วมงานสถาปนากรมแพทย์ทหารอากาศ เวลา 09.00 น. (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
 3. นำหนังสือเข้าวังสวนอัมพร เรื่อง "การขอพระราชทานนาม" เวลา 11.00 น. (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)

13.00-16.00 น.

 1. รับมอบของ "มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์" เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 9 (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
 2. ประชุมระดสมอง เรื่อง "University Campus ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(นพ.อมร ลีลารัศมี)
จันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
 2. ประชุมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ เวลา 08.00 น. ห้องประชุม 12/1 ผู้ประสานงาน : คุณศศิพร ภาสบุตร

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นพ.พินิจ หิรัญโชติ)


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US