Greeting

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา

สวัสดีคุณหมอที่รักทุกท่านนะคะ ในนามของแพทยสภาต้อนรับสมาชิกใหม่ คุณหมอทุกท่านด้วยความยินดีอย่างยิ่ง คุณหมอที่เริ่มมาเป็นคุณหมอใหม่อาจจะมีอะไรที่ไม่คล่องตัวเหมือนตอนที่เราเป็นนักศึกษาแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามไม่ต้องตกใจ การเริ่มทำกิจกรรมอะไรใหม่ ก็แน่ล่ะต้องมีติด ๆ ขัด ๆ บ้าง คุณหมอไม่ต้องกังวล เรามีรุ่นพี่ หรือมีอาจารย์ที่จะให้คำปรึกษาแนะนำ หมอควรจะรู้ พรบ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซี่งหมอโหลดดูได้จากของแพทยสภา เพราะว่าอาจารย์เคยทราบว่าพวกเราส่วนมากก็ไม่ค่อยได้สนใจก่อนที่จะมีเรื่องอะไรมาถึงตัว เพราะฉะนั้นขอให้คุณหมอปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ด้วยความรู้ความสามารถที่มีมาตรฐานและมีจรรยาบรรณที่ดีตามกฎเกณฑ์ของแพทยสภา หมอก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต มีอะไรที่ขัดข้องตั้งแต่เป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะหรือว่าเป็นแพทย์ใช้ทุน หรือแม้จะเป็นแพทย์ที่เติบโตไปแล้ว หมอปรึกษามายังที่แพทยสภาได้ เรามีอาจารย์ให้คำแนะนำและมีเจ้าหน้าที่ ถ้ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการทำงานอะไรไม่คล่องตัว ต้องการบัตรอะไร ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่แพทยสภาได้ แพทยสภาก็มีโครงการชวนหมอรู้อยู่เป็นประจำเกือบทุกเดือน ไม่ต้องห่วงในการสนับสนุนให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของทุกท่าน ถ้าคุณหมอทุกคนคิดดี ทำดี อาศัยประสบการณ์ความรู้และทักษะที่คุณหมอได้ร่ำเรียนมา ขอให้คุณหมอทุกคนปฏิบัติตนให้เป็นแพทย์ที่ดีสมดังพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระราชบิดา แล้วหมอจะประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกคน ขอให้โชคดีค่ะ

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
อุปนายกแพทยสภา คนที่ 1

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ เพื่อน ๆ แพทย์จบใหม่ทุกท่าน ที่วันนี้ท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่แพทย์อย่างเต็มความภาคภูมิ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนภาวะจากนักศึกษาแพทย์ ไปเป็นแพทย์ผู้ปฏิบัติงานจริงก็จะเป็นความสำคัญจุดนึงของชีวิตในการที่เราจะได้ใช้วิชาชีพที่เราร่ำเรียนมา ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จ ในการทำหน้าที่ของแพทย์ ให้ได้ใช้สติปัญญา ให้ได้ใช้กำลังกาย ให้ได้ใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดประโยชน์ พึงระลึกเสมอว่า การที่เราจะทำอะไร ก็จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย กับ ประชาชน ให้มีความระมัดระวัง มีความรอบครอบ แน่นอนครับวิชาแพทย์เป็นวิชาที่มีความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นการหาความรู้ ทักษะต่าง ๆ มีความจำเป็น อันไหนที่เราสามารถที่จะสอบถามได้ถ้าไม่แน่ใจ หรือมีพี่เลี้ยง มีที่ปรึกษา มีพี่รุ่นพี่เป็นที่ปรึกษา ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงาน ก็คงฝากตรงนั้นไว้ ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่แพทย์เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้ได้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี แน่นอนครับ การทำงานทุกอย่างย่อมมีปัญหาอุปสรรค หากมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องใด สามารถแจ้งให้กับพี่ ๆ เพื่อน ๆ แพทย์ หรือแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งมาที่กระทรวงสาธารณสุข เราก็ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับพวกเพื่อน ๆ น้อง ๆ แพทย์จบใหม่ทุกท่าน ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่และเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดครับ ขอบพระคุณครับ

ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2

ยินดีต้อนรับคุณหมอใหม่ทุกท่านสู่การเป็นสมาชิกของแพทยสภา ขอส่งความปรารถนาดีแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านด้วยใจจริงครับ ชีวิตการเป็นแพทย์พวกเราเรียนจบมา เราคงจะรู้แล้วว่าเราคงต้องทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ ความเสียสละ สิ่งที่อยากจะฝากก็คือในการทำงานขอให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา เอาคนไข้และครอบครัวของคนไข้เป็นศูนย์กลาง ขอให้ทำงานโดยที่มีจิตบริสุทธิ์ เราถือประโยชน์ของคนไข้ของเราเป็นที่ตั้ง และเมื่อนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม ไม่ต้องกังวล สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตในการประกอบวิชาชีพ สิ่งแรกเลยคือเจตนารมณ์ของเราจะต้องดี เรื่องที่สองก็คือเราควรจะเรียนรู้ทุกวัน เรียนรู้ทั้งจากข้อผิดพลาด หรือข้อที่ไม่รู้ มีการเพิ่มเติมความรู้ของเราทุกวัน มีการที่จะพัฒนาตัวเองทุกวัน ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเราเอง แต่ยังเป็นวัตถุประสงค์ของการที่เราสามารถดูแลคนไข้ของเราได้ดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นด้วยสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกให้คุณหมอทุกท่านทราบว่า ถ้าเรามีเจตนารมณ์ที่ดี เรามีแนวคิดที่จะพัฒนาตัวเองทุกวัน น่าจะประสบความสำเร็จ แต่สิ่งที่เราอาจจะติดก็คือว่าในอนาคตในการทำงานปัญหา อุปสรรคมีทุกอัน มีทุกวัน มีปัญหาเพื่อให้เราได้แก้ มีอุสรรคเพื่อให้เราได้ก้าวข้าม ข้อผิดพลาดสิ่งที่ผิดพลาดที่เราอาจจจะรู้หรือเราอาจจะไม่รู้ มีทุกวัน สิ่งเหล่านั้นให้เป็นบทเรียน บางเรื่องเราก็ต้องให้อภัยตัวเอง เพราะเรายังไม่รู้ เมื่อเรารู้เราแก้ไขไม่ผิดซ้ำ อย่างนี้ชีวิตของการเป็นแพทย์เราก็จะพบกับความสำเร็จ ขอให้น้อง ๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพแพทย์ และขอให้มีความสุขในการดำรงชีวิตเนแพทย์ที่ดีครับ

พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ
เลขาธิการแพทยสภา

ในนามของแพทยสภาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องทุกคนที่จบมาเป็นแพทย์ใหม่ในปีนี้นะครับและก็ต้องยินดีกับชาวบ้าน ประชาชน ทุกภาคส่วนที่น้อง ๆ กำลังจะเข้าไปดูแลนะครับ ทั่วประเทศไทย วันนี้น้องจะต้องเปลี่ยนแปลงสถานภาพนะครับ จากนักศึกษาแพทย์ นักเรียนแพทย์ มาเป็นคุณหมอเต็มตัว เป็นคุณหมอตัวจริง และต้องไปทำงานด้วยตัวเองนะครับ แพทยสภาจะตามไปดูต่อในปีแรก ในลักษณะของแพทย์เพิ่มพูนทักษะซึ่งเรามีทั้งหมด 35 เครือข่ายด้วยกันนะครับ เราคาดหวังว่า เราจะเข้าไปดูแลน้อง ๆ ให้มีความมั่นใจนะครับรวมถึงได้ทำหัตถการ ได้เรียนรู้ในการที่จะรักษาคนไข้แบบมีมาตรฐานและประสิทธิภาพพร้อม ๆ กับครูอาจารย์ที่ถูกอาศัยในแต่ละที่และติดตามปัญหาการปรับตัวของน้อง ๆ ครับถ้าน้องท่านใดไปอยู่ที่ใด มีปัญหา ติดต่อแพทยสภาได้ครับ หลังใช้ทุน 3 ปี น้องหลายคนต้องกลับมาเรียนหนังสือนะครับ แพทยสภาดูแลเรื่องการเรียนต่อแพทย์ประจำบ้าน รวมถึงแพทย์ประจำบ้านต่อยอดครับเพราะฉะนั้น 3 ปีนี้ เร็วมากเลยนะครับน้องออกไป น้องจะได้เรียนรู้ ค้นหาตัวเองครับ ว่าเราอยากเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนและกลับมาเรียนสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ใช่นะครับเพื่อกลับไปเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญ หรือไปอยู่ในสายบริหาร หรือสายอื่น ๆ ที่น้องต้องการแพทยสภาเองก็มีหน้าที่ที่จะดูแลนะครับ ติดตามน้อง ๆ ไปตลอดนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาทางการแพทย์ วงการแพทย์ใดๆในทั้ง 5 กระทรวงนะครับไม่ว่าน้องจะอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือ กระทรวง อว หรือราชวิทยาลัยต่าง ๆ น้องหลายคนอาจจะไปต่างประเทศ แพทยสภาเองนะครับก็จะเชื่อมโยงกับต่างประเทศในหลายประเทศที่น้องจะไปเรียนต่อและก็กลับมาอีกสิ่งที่อยากให้เรียนรู้คือการสื่อสารครับ เราพบว่าทุกคนมีความรู้มากเพียงพอในการสื่อสารกับคนไข้กับญาติมีความสำคัญยิ่งกว่านะครับการสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น ตั้งแต่การแต่งกาย การพูดจานะครับ ไปจนถึงการสื่อสารทำให้คนไข้เข้าใจนะครับจะช่วยลดปัญหาการฟ้องร้องและร้องเรียนได้อย่างมากมายนะครับสุดท้ายทีมแพทยสภาก็จะดูแล ติดตามน้อง ตราบใดที่น้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับพี่ ๆ ก็จะดูแลนะครับ ให้น้องมาได้อย่างดีที่สุดครับ ช่วยแก้ปัญหาให้ และก็ติดตามปัญหาวงการแพทย์ให้มีอะไรก็สามารถศึกษาได้กับแพทยสภานะครับ แพทยสภาก็ยังคงเป็นที่พึ่งของน้อง ๆ ไปตลอดนะครับ เราจะก้าวไปด้วยกัน พร้อมๆกับหลายสิ่งหลายอย่างที่พัฒนาต่อเนื่องรวมถึงองค์ความรู้ที่เรามีนะครับ ก็ต้องพัฒนาต่อเนื่องด้วยการเรียนรู้ด้วยนะครับ

รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
รองเลขาธิการแพทยสภา

สวัสดีครับ เพื่อนแพทย์ผู้ที่กำลังจะมาอยู่ในผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในฐานะที่เราเป็นแพทย์ที่เรียนจบแล้วเรียบร้อย พวกเรากำลังจะเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ซึ่งถือว่าเป็นแพทย์เต็มตัวแล้ว เพราะว่าจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว เพราะฉะนั้นกรณีที่เราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แม้ว่าเราจะเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะอย่างเดียวนั้น ก็หาได้ใช่ว่าเราจะไม่ปฏิบัติตามหรือไม่รู้ในเรื่องของกฎเกณฑ์กติกามารยาทในการที่เราจะต้องเป็นแพทย์เลย เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาอธิบายเรียนให้แพทย์พวกเราได้รับทราบทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้พวกเราประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้อย่างถูกต้อง ทำไมจึงต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้อย่างถูกต้อง ก็คือกรณีที่มีการร้องเรียนแพทย์ที่เกิดขึ้นมากมายในขณะนี้ ไม่น่าเชื่อครับแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่โดยเฉพาะแพทย์ที่จบใหม่นี้อาจจะถูกร้องเรียนมาปีหนึ่งก็หลาย 10 ราย เพราะว่าแพทยสภาได้รับเรื่องร้องเรียนมาปีละประมาณ 300 ราย อันนี้น่ากลัวมากครับเราไม่อยากให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่เพิ่งจบใหม่นี้เราถือว่าเป็นทหารใหม่ที่จะออกรบ ออกรบคือออกตรวจผู้ป่วยหรือประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับผู้ป่วยต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้เพราะฉะนั้นความจำเป็นหลาย ๆ อย่างซึ่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะจำเป็นที่จะต้องรู้ รวมทั้งแพทย์ที่พ้นเพิ่มพูนทักษะและอีกสองปี ก่อนที่ท่านจะมีโอกาสกลับเข้ามาเป็น resident หรือเป็นแพทย์ประจำบ้านในสาขาที่ท่านอยากจะมาเป็นนะครับตรงนี้ นั่นค่อยว่ากันอีกที เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมจะแจ้งให้ทราบนะครับในการเกี่ยวข้องในเรื่องของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในช่วงสามปีนี้ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งเลยครับเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ แต่ท่านอย่าคิดนะครับว่าในสามปีนี้ท่านจะทำอะไรก็ได้หรือแม้ว่าท่านจะทำอะไรผิดแล้วท่านจะได้รับการลงโทษแต่ก็จะไม่มีผลต่อท่านเลยก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ทำไมเหรอครับเพราะท่านต้องเจริญเติบโตในหน้าที่การงานอีกเยอะก้าวหน้าอีกหลาย 10 ปีเช่น 30 40 ปีข้างหน้า ท่านรู้หรือไม่ว่าผลแห่งการที่ท่านอาจจะต้องถูกลงโทษในปีแรกหรือปีที่สองของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะส่งผลต่อท่านในเมื่อท่านอายุ 50 55 ซึ่งตอนนั้นท่านกำลังจะเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรมใด ๆ ก็แล้วแต่สำคัญ เพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านระมัดระวังตัวตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ นี่คือเป้าหมายนะครับที่ผมอยากจะแนะนำท่านซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นน้อง ๆ ในการที่จะเป็นสมาชิกของแพทยสภา อวยพรให้ท่านนะครับที่เป็นแพทย์จบใหม่ในฐานะแพทย์เพิ่มพูนทักษะและกำลังจะเป็นแพทย์ใช้ทุนในปีที่สองและปีที่สามต่อไปนั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตครอบครัวและปราศจาก ปลอดซึ่งการถูกฟ้องร้องไม่ว่าจะเป็นทั้งคดีแพ่งคดีอาญาจริยธรรมและวินัยหรือคดีปกครองต่อไปและขอให้ท่านมีความสุขและขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์สมกับที่จะเป็นแพทย์เพื่อที่จะให้การดำเนินการทางการแพทย์นั้นเป็นไปด้วยดีในอนาคตเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปครับ สวัสดีครับ

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
เหรัญญิกแพทยสภา

สวัสดีน้อง ๆ ทุกคนครับ ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีที่เข้ามาสู่ใน คุณหมอหรือแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อาชีพของเราเป็นอาชีพลำบาก ใช้แรงงานล้วน ๆ ตรวจคนไข้ก็ต้องตรวจเอง วานใครตรวจก็ไม่ได้ ดึกดื่นค่ำคืน ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็แล้วแต่ ที่เราอยู่ในความรับผิดชอบเราก็ต้องตื่นขึ้นมาดูคนไข้ทุกครั้ง ต้องแตะตัวคนไข้ทุกครั้ง เพราะฉะนั้นให้รับสภาพว่าเป็นอาชีพที่ใช้แรงงานและลำบาก แต่กระนั้นก็ดีการใช้แรงงานของเรา มันช่วยทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยและปราศจากโรค ขอให้กำลังใจกับน้อง ๆ ทุกคน ระยะนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่ ทุกคนต้องตรวจคนไข้ทั้ง ๆ ที่เขาอาจจะเป็นโควิดก็ได้ เราต้องระมัดระวังรักษาตัวเองนะครับ การฉีดวัคซีนทำตามที่กระทรวงบอก ต้องซ้ำต้องทิ้งระยะห่างเท่าไหร่ ต้องเชื่อฟังและทำตามนั้น การใส่หน้ากากที่ปลอดภัย การล้างมือที่ถูกต้องและ การทิ้งระยะห่าง ในกรณีที่ไม่ได้ตรวจคนไข้ต้องทำโดยเคร่งครัด สุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนมีความสุขในการเป็นแพทย์ และขอให้ปลอดภัยจากโควิดด้วยครับ สวัสดีน้อง ๆ ทุกคนครับ

นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ
คณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา

สวัสดีครับน้อง ๆ เพื่อนแพทย์ที่รัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เปรียบเทียบเหมือนลูกหลานของผม ในการประกอบวิชาชีพแพทย์นั้น อยากจะเตือนใจว่า สิ่งแรกต้องมีการศึกษาต่อเนื่องอยู่เสมอ ให้ทันสมัย ให้มีความรู้มากกว่าคนไข้ เรื่องที่สองต้องมีความรู้ในการส่งต่อ เราคงจะรักษาทุกคนไม่ได้ ในเรื่องที่สามเพื่อการประกอบวิชาชีพและการรักษาที่ไม่ประมาทนั้น อย่าลืม หนึ่งแนะคนไข้มารักษาต่อเนื่องเมื่อทานยาแล้วเกิดมีปัญหาอาจจะเกิดโรคมันเป็นมากขึ้น หรือกินยาแล้วเกิดเหตุแรกซ้อน หรือไม่ตรงตามโรคที่เราวินิจฉัยไว้ นอกจากนี้ในปัจจุบันนี้เกิดมีหลายบุคคลที่จะมาชวนน้องไปเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ซึ่งเขาจะพาหมอไปแขวนป้าย ก็คือให้เราเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ซึ่งจะมีความผิดตาม พรบ.สถานพยาบาลและก็ผูกพันเรื่องความผิดต่อการประกอบวิชาชีพที่แพทยสภาจะต้องสอบสวนเรา ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังนี้ ขอให้น้องทุกคนได้ตั้งสติก่อนที่จะไปทำอะไร หากมีปัญหาให้ถามมาที่แพทยสภา หรือจะติดต่อมาโดยตรงที่ผมก็ได้ นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ กรรมการแพทยสภา โทรศัพท์หมายเลข 081-8573727 มีความยินดีและมีความปรารถนาอย่างดียิ่งกับน้อง ๆ ซึ่งเหมือนลูกหลานทุกคน และขอให้ท่านประสบความสำเร็จ ท้ายที่สุดนี้ ผมขออำนวยอวยพรให้น้อง ๆ ซึ่งเปรียบเหมือนลูกหลาน ได้มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนการประกอบวิชาชีพในการรักษาผู้ป่วยด้วยความสุข และด้วยความรู้เพื่อประโยชน์ของน้องและของประชาชนที่มาพึ่งเราทุกคนครับ

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
คณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา

ขอแสดงความยินดีนะคะ กับน้อง ๆ สมาชิกแพทยสภารุ่นใหม่นะคะ หลังจากการที่ได้ผ่านการเรียนอย่างหนัก การฝึกอบรมที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะคะภายในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตอนนี้น้อง ๆ ก็ได้เป็นแพทย์เต็มตัวนะคะ แล้วก็หวังว่าจะมีความมุ่งมั่นนะคะ ในการเป็นแพทย์ที่ดีวันนี้ก็จะฝากไว้ 2 เรื่องนะคะ เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของความรู้ตอนนี้ทุกคนมีความรู้แน่นมาก เต็มเปี่ยมมากนะคะยังไงก็ตาม ความรู้ทางการแพทย์คงไม่ได้หยุดลงในวันนี้นะคะ ความรู้ของเราเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ก็อยากให้ทุกคนเป็น Life long learner มีความใฝ่รู้ตลอดเวลานะคะ ปัจจุบันเราเรียนรู้ได้จากหลายแหล่งนะคะ มีทั้ง Online Onsite การฝึกอบรมแพทยสภาก็มีแหล่งในการเรียนรู้นะคะ เพื่อจะให้น้อง ๆ ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปเรื่อย ๆ นะคะ อีกเรื่องที่จะฝากไว้ก็คือเรื่องของการสื่อสารหรือว่า Communication skill นะคะ แน่นอนเราเป็นแพทย์ เรามีความมุ่งหวังให้คนไข้ของเราหายจากโรค หายจากความเจ็บป่วยนะคะเรามีญาติคนไข้ เรามีพยาบาล มีทีมงานที่อยู่เคียงข้างเรานะคะ เราทุกคนน่าจะต้องให้ความสำคัญกับการเป็นทีมเดียวกันนะคะ ศัตรูของเราหรือฝั่งตรงข้ามของเราไม่ใช่คนไข้ ไม่ใช่ญาติ แต่เป็นโรคที่เขาเป็น เป็นพยาธิสภาพ เป็นความเจ็บป่วยที่เขามี เพราะฉะนั้น ทีมของเราก็จะต้องต่อสู้กับโรคที่เกิดขึ้นนะคะ หรือการเป็นทีมเดียวกัน ก็คือจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน Communication skill หรือความสัมพันธ์ การสื่อสารที่ดีระหว่างทีมก็จะจำเป็นมากในการที่เราจะบรรลุประสงค์ในการรักษาความเจ็บป่วยคนไข้นะคะ บางที เราเป็นแพทย์ เราอาจจะเหนื่อย เราอาจจะล้า เราอาจจะอดหลับอดนอน อยู่เวรหนักนะคะ สิ่งเหล่านั้น อย่าให้มันมาบดบังความตั้งใจดีในการดูแลรักษาคนไข้ของเรานะคะ บางทีเราหงุดหงิดใส่คนไข้ บางครั้ง หรือบางทีเราแสดงออกในสังคมออนไลน์สิ่งเหล่านั้น อาจจะระบาย แต่ว่าได้ผลแค่ระยะสั้นนะคะ ในระยะยาว มันไม่เป็นผลดีต่อใครเลยนะคะ น้อง ๆ ที่มีความคับข้องใจหรือมีอุปสรรคในการทำงาน ก็อยากให้ลองนึกถึงแพทยสภานะคะ ว่าเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งที่อาจมีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานของน้อง ๆ นะคะ สุดท้ายนี้ก็หวังว่า ความดีที่ทุกคนได้ทำตลอดมา แล้วก็กำลังจะทำในอนาคตในฐานะแพทย์ที่ดูแลคนไข้ ก็จะส่งผลให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ยิ่งๆขึ้นไปนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ

รศ.ดร.นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องทุกคน ที่เปลี่ยนสถานะจากลูกศิษย์มาเป็นเพื่อนแพทย์ด้วยกันแล้ว ทีนี้ก็เริ่มต้นก้าวใหม่ของชีวิตที่จะไปประกอบวิชาชีพเวชกรรมของพวกเรานะครับ ก็พวกเราก็กระจายกันไปทั่วประเทศ ก็แต่ละบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ตอนนี้ก็เริ่มต้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เช่นเดียวกันกับประกอบวิชาชีพมีประสบการณ์ ซึ่งก็ต้องระวังเพราะว่าถูกจับตามองด้วยกระแสสังคม ต่าง ๆ มากมาย สิ่งที่ต้องพึงระวังที่ฝากไว้ ก็คือ หนึ่งในเชิงมาตรฐานในวิชาชีพที่พวกเราจะต้องเคร่งครัดปฏิบัติให้ได้ แล้วก็สำคัญก็คือเมื่อเราทำแล้วก็ต้องมีหลักฐานให้ปรากฎโดยเฉพาะการบันทึกเวชระเบียนให้ครบถ้วน อะไรที่เกินความสามารถ ขีดความสามารถที่เราเรียนรู้มา ก็อย่าลืมต้องปรึกษาพี่ ๆ หรือแม้แต่อาจารย์ทั้งหลายที่กำกับดูแลเราอยู่ อีกทั้งเราอย่าไปมุ่งเป้าที่จะแสวงผลประโยชน์โดยมีใครมาชักจูงเราก็ตาม เพราะว่าจะมีคดีที่ต้องถูกตรวจสอบ โดยเฉพาะที่เจอมากคือเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมีเข้ามาให้ต้องตัดสินกันอยู่ทุกเดือน นี่ก็ฝากไว้ คิดว่าในประสบการณ์ที่เรียนมา 6 ปี คงจะทำให้พวกเราได้เติบโตในเชิงวิชาชีพก้าวหน้าต่อไป รวมทั้งในอนาคตเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดก็ตาม ก็เป็นสิ่งที่รอเราอยู่ในข้างหน้า ในตอนท้ายนี้ก็ต้องให้กำลังใจของน้อง ๆ ทุกคน ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่ออนาคตของพวกเราเอง ของประเทศชาติ ขอให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญในวิชาชีพแพทย์ตลอดไปครับ

รศ.(พิเศษ) นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

สวัสดีครับ น้อง ๆ ทุกท่านนะครับผมในฐานะกรรมการแพทยสภานะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่จบการศึกษาในปีนี้ และก้าวสู่การเป็นแพทย์เต็มตัวซึ่งน้องจะถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสาธารณสุข ในการให้การดูแลผู้ป่วยและประชาชนทั่วประเทศนะครับ ผมก็ขอให้กำลังใจน้อง ๆ ได้ฝ่าฟันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในชีวิตการทำงานจริง ๆ ส่วนตัวผม คณะกรรมการแพทยสภานะครับ ก็จะพยายามดูแล ช่วยเหลือในส่วนเท่าที่ทำได้ตามอำนาจหน้าที่นะครับ เพื่อจะให้น้องสามารถปฏิบัติงานได้นะครับ โดยมีความสุขมากที่สุดนะครับ ถึงแม้เราจะทราบดีว่า ระบบการสาธารณสุขของบ้านเรามีข้อจำกัดหลายอย่างประเด็นหลายเรื่องที่น้องเป็นห่วงและกังวล ที่ผมรับทราบ ผมเองก็ผ่านชีวิตแบบนั้นมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องภาระงานนะครับ เรื่องการฟ้องร้องนะครับ เรื่องการกดดันในระหว่างการปฏิบัติงานนะครับเรื่องข้อกฎหมายหลาย ๆ อย่าง ที่อาจจะสร้างความอึดอัดใจหรือความไม่สะดวกสบายใจในการทำงานบ้างขอให้น้อง ๆ ไว้ใจว่า คณะกรรมการแพทยสภาทุกท่านรับทราบปัญหาเรื่องนี้อย่างดี โดยเฉพาะในวาระปัจจุบันเนี่ย เราได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ย เราก็ได้ทำงานร่วมกับทางอัยการ ทางศาลนะครับ ทางเจ้าพนักงานตำรวจนะครับในการให้อำนวยความยุติธรรมแก่ทั้งน้องและผู้ป่วยอย่างเต็มที่นะครับ ในส่วนเรื่องของภาระงาน ตอนนี้ทางคณะกรรมการแพทยสภา โดยเฉพาะท่านนายก และท่านเลขาท่านปัจจุบันนะครับ ก็ได้ประสานไปยังท่านรองปลัด ท่านปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการให้หาทางนะครับ ให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้น้องทำงานภายใต้ความกดดันให้น้อยที่สุด ส่วนเรื่องข้อกฎหมายอะไรหลายๆอย่างนะครับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยส่วนตัวผมที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่นะครับ กรรมการแพทยสภาปัจจุบันก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าน้อง ๆ มีความขัดข้องอะไร มีเรื่องที่ต้องแจ้งมาให้เราทราบเนี่ย น้องสามารถใช้ช่องทางติดต่อมายังแพทยสภาได้หลายช่องทางทางเว็บไซต์ หรือทางแอปพลิเคชันของแพทยสภานะครับ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่คงจะขึ้นให้น้องทราบอีกทีนึงนะครับ ท้ายที่สุดนี้นะครับ ผมก็ขอแสดงความยินดีต่อน้อง ๆ และก็ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับ ช่วยเป็นกำลังใจและก็คุ้มครองให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะไปทำงาน และใช้ความรู้ที่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งอาจจะเป็นญาติของเราหรือไม่ก็ได้ถึงแม้เขาไม่ใช่ญาติเรานะ ก็อาจจะเป็นญาติของคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักนะครับอย่างน้อยการทำงานของเรา ขอให้น้องตระหนักว่าทุกการทำงานของเรา คือการทำบุญโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนเพื่อน ๆ ผมหลายคนบอกว่างานของเราคือการทำบุญทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรนทำบุญอะไรอย่างอื่นเพียงแค่เราปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ครูบาอาจารย์ ตามที่โรงเรียนแพทย์สั่งสอนเรามา ก็ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ

น.ท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเพื่อนแพทย์ที่จบใหม่ทุกท่าน ต้อนรับสู่สังคมแวดวงของเรา ขอแสดงความยินดีและขออวยพรให้เพื่อนแพทย์ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จในชีวิต ในวิชาชีพ มองยาวๆพวกเราวิชาชีพแพทย์ก็เปรียบเหมือนไม้ยืนต้น เราต้องอยู่กันนาน ๆ โดยส่วนใหญ่กว่าจะประสบความสำเร็จในเชิงความรู้ความสามารถ และความชำนาญนั้น ต้องใช้เวลาเป็น 10 ปี จึงขอให้เพื่อนแพทย์ทุกท่านมีความอดทนตั้งใจ และก้าวสู่ชัยชนะแห่งความสำเร็จด้วยกัน ขอบคุณครับ

นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

สวัสดีครับน้อง ๆ แพทย์จบใหม่ ในปี 2566 ก็ขออนุญาตยินดีต้อนรับน้อง ๆ เข้าสู่วงการแพทย์ หลังจากที่น้อง ๆ ได้ฟันฝ่า ฝ่าฟันกับการสอบการเรียนมาตลอดระยะเวลาเป็น 6 ปี เป็นต้นไป ก็คิดว่าหลังจากนี้ ก็จะเป็นช่วงที่เราได้ใช้วิชาชีพที่เราได้เรียนจบมาได้อย่างเต็มที่ ก็จะบอกว่าหลังจากนี้ ตัวความรู้ทางการแพทย์เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีที่สิ้นสุด และยังคงต้องหาข้อมูลทางการแพทย์ต่อไป แต่ก็จะบอกว่าหลังจากที่เราจบออกมาแล้ว ข้อมูลความรู้ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับแพทย์ โดยเฉพาะเรื่องของกฎหมาย เรื่องการเงิน หรือว่าเรื่องวิถีการใช้ชีวิตต่าง ๆ ก็ยังต้องคงเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตาม เพราะว่ากฎหมายใหม่ ๆ ก็มีมาเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกฎหมายทางการแพทย์ ในฐานะที่พี่เป็นผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน และบริหารงานทั่วไป ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์เองเราก็ได้รวบรวมความรู้ที่คิดว่าคุณหมอจะต้องทราบอยู่ในเว็บไซต์ของ All new intern 2566 ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองก็จะอยู่ที่เว็บไซต์ของแพทยสภา เพราะว่าเราทำในส่วนการให้ความรู้ที่เรียกว่า “ชวนหมอรู้” จะอยู่ในหมวดนั้น ชวนหมอรู้ก็จะมีทั้งความรู้ในส่วนที่เป็น Medical และ Non Medical แล้วก็อันที่สองในส่วนของความรู้ที่เป็น Non Medical ทางแพทยสภาก็ได้ก่อตั้งสถาบันมหิตลาธิเบศร ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีคอร์สให้ความรู้ต่าง ๆ ออกมามากมาย ในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านการแพทย์ อาจจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี การเงิน ในเรื่องของ Cyber security อะไรต่าง ๆ ก็ขอให้น้องติดตาม แล้วก็อันไหนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเราก็เข้ามาสมัครเรียนได้ ในส่วนที่สองเนื่องจากเราจบใหม่ และวัยของเราเป็นวัยที่เราอยู่ใน Social media ตลอด สิ่งที่กังวลใจมาก ๆ และก็เห็น เทรนด์มากขึ้นเรื่อย ๆ ก็คือในเรื่องของการโฆษณา ก็อยากให้น้องไปอ่านในส่วนของกฎระเบียบของแพทยสภาตัวใหม่ ที่บอกว่าเราทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้ อันไหนต้องขออนุญาตแพทยสภา หรือว่าอันไหนจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายตัวไหน อันนั้นก็เขียนไว้ค่อนข้างดี เพราะว่าพอเราใช้ Social media มากขึ้นเรื่อย ๆ บางทีเราก็จะนึกว่าไม่น่ามีใครจะมาเห็นในสิ่งที่เราโพสต์หรือว่าไม่น่าจะมีใครมาร้องเรียนเรา จะบอกว่าเราอย่าคิดแบบนั้น เพราะว่าวันใดที่เราเริ่มโพสต์ ก็ต้องคิดว่าวันนั้นทุกคนจะเริ่มเห็น แล้วก็อาจจะมีคนร้องเรียนเราเข้ามา ซึ่งบางทีสิ่งที่เราทำก็อาจจะไม่ได้ผิดพลาดอะไรรุนแรง แต่บางทีก็รู้สึกว่าทำให้น้องเสียเวลา เราจะต้องมาผ่านกระบวนการสอบสวนทางด้านจริยธรรม ก็คิดว่าก่อนโพสต์ต้องคิดให้ดีก่อน อันไหนที่คิดว่าโพสต์ไปแล้วมีสุ่มเสี่ยงว่าเราจะมีปัญหาได้ ก็คิดว่าไม่อยากให้โพสต์น่าจะดีกว่า ก็มีความเป็นห่วงสั้น ๆ แต่เพียงเท่านี้ อีกครั้งหนึ่งก็ยินดีต้อนรับน้อง ๆ สู่วงการแพทย์ของเรา ก็อยากให้เห็นว่าแพทยสภา ก็จะอยู่เคียงข้างน้อง ๆ ท่านกรรมการทุกท่าน ทุกคนก็ร่วมยินดี และก็ยินดีที่จะรับเรื่องให้คำปรึกษาของพวกน้อง ๆ ตลอดเวลา ขอบคุณครับ

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

สวัสดีครับ น้อง ๆ แพทย์ทุกท่านครับ วันนี้มาเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับน้อง ๆ ก่อนอื่นขอยินดีกับน้อง ๆ นะครับที่สำเร็จการศึกษาและจบเป็นแพทย์ขอให้น้อง ๆ ทุกท่านนะครับ ธำรงตน ทำงานด้วยความ วิริยะอุสาหะ เพื่อประเทศชาติและประชาชนของเรานะครับ หากน้อง ๆ มีปัญหาใดๆ ที่ต้องการ ติดต่อมายัง แพทยสภาได้นะครับ พี่ ๆ ทุกคนพร้อมให้ความช่วยเหลือครับ ขอให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขครับ สวัสดีครับ

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
ประธานวิชาการฝ่ายฝึกอบรมและสอบแพทยสภา

สวัสดีครับในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายฝึกอบรมและสอบ ผมขอต้อนรับน้อง ๆ ทุกคน เข้าสู่วงการผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขอให้น้อง ๆ พึงระลึกไว้เสมอว่าแพทยสภาจะเป็นองค์กรหนึ่ง ที่อยู่เคียงข้างน้องตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ควบคุมมาตรฐานและจริยธรรมในการทำงานของน้อง ๆ ทุกท่าน ในการทำงานนั้นเราจะพบกับบุคลากรทางการแพทย์มากมาย มีหลายต่อหลายคนอยากเป็นเพื่อนกับน้อง ถ้าหากในระหว่างการทำงานมีการสื่อสารพูดคุยกัน เกิดความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมจะแสดงอะไรออกไป ขอให้น้อง ๆ มีความอดทน อดกลั้น พิจารณาดูว่าในการที่จะพูดอะไรออกนั้น จะเกิดประโยชน์หรือไม่ ถ้าไม่เกิดประโยชน์อะไร ผมคิดว่าเราสงบนิ่งไว้ แล้วเราก็จะมีเพื่อนที่จะมาช่วยเราทำงานอย่างมากมาย ดังนั้นทักษะการสื่อสารมีความสำคัญ ก็จะทำให้เราทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ เราจะมีคนไข้เข้ามาหาเราจำนวนมาก ก็ขอให้น้อง ๆ ใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยแก้ไขปัญหาโรคของเขาให้ดี แล้วก็อย่าลืมนึกถึงสภาพทางจิตใจ สิ่งแวดล้อม ครอบครัว อะไรของเขา เพื่อแก้ปัญหานั้นให้เบ็ดเสร็จหมดสิ้นไปด้วย สำหรับน้องหมอใหม่ทุกคนที่จบไป แพทยสภามีหนังสือสำหรับหมอใหม่ ก็อยากจะให้น้อง ๆ ศึกษาดู เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นกับหมอใหม่หลายต่อหลายอย่างนั้น แพทยสภาได้รวบรวมไว้ในหนังสือ ลองศึกษาดูเพื่อที่จะดูว่าเราจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และถ้าเกิดมีเหตุการณ์สุดวิสัยเกิดขึ้น น้องก็จะแก้ไขได้อย่างไร ก็สามารถศึกษาได้จากหนังสือนั้น สำหรับการทำงานของน้อง ๆ ก็ขอให้อย่าทำงานจนกระทั่งเหนื่อยล้ามากเกินไปและขับรถ เป็นห่วง ถ้าเมื่อไหร่ง่วงแล้วขับรถ ขอให้พักผ่อนก่อนที่จะขับ เรามีเรื่องของการสูญเสียชีวิตของแพทย์น้องใหม่เกือบทุกปีที่แพทยสภา ซึ่งเป็นการสูญเสียที่น่าเสียดายมาก ๆ เลย สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้น้อง ๆ ทุกคนทำงานประสบความสำเร็จ มีพลังกาย มีพลังใจที่จะช่วยคนไข้ประชาชน เป็นที่พึ่งพิงของระบบสุขภาพของประเทศ ขอบคุณครับ