แพทยสภาขอแสดงความขอบคุณ Doctor Richard Harris วิสัญญีแพทย์นักดำน้ำ ผู้อุทิศ ตนเสียสละ ช่วยดูแลทีมหมู่ป่าในถ้ำ

: 12 ก.ค. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความขอบคุณ Doctor Richard Harris วิสัญญีแพทย์นักดำน้ำ ผู้อุทิศ ตนเสียสละ ช่วยดูแลทีมหมู่ป่าในถ้ำ ตรวจร่างกายทุกคน ก่อนจะอนุญาตให้ดำน้ำออกจากถ้ำ และ พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน คุณหมอทหาร หน่วยซีลไทย ที่เข้าไปดูแลสุขภาพทีมหมู่ป่าในถ้ำ นานถึง 9วัน และออกจากถ้ำเป็นคนสุดท้าย เมื่อภารกิจสำเร็จ แพทยสภาขอแสดงความชื่นชม ในความหาญกล้า ของคุณหมอทั้งสองที่ประกอบคุณงามความดี คำนึงถึงประโยชน์ผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ขอกราบอารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้คุณหมอทั้งสองมีความสุขความเจริญ และสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ