ขอเชิญชวน สมาชิกแพทยสภาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจการฉีดวัคซีนของแพทย์ ที่เป็นสมาชิกแพทยสภา ถึงการฉีดวัคซีน COVID-19 (วันนี้ - 30 ก.ค.64)...

: 28 ก.ค. 64     : แพทยสภา
ขอเชิญชวน สมาชิกแพทยสภาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจการฉีดวัคซีนของแพทย์ ที่เป็นสมาชิกแพทยสภา ถึงการฉีดวัคซีน COVID-19 (วันนี้ - 30 ก.ค.64) โดย ได้ เปิดสำรวจ แพทย์ ปฏิบัติงานที่ประสงค์ จะฉีดวัคซีนเข็ม 3 ทั้ง pfizer หรือ astrazeneca เพื่อส่งชื่อให้กับกรมควบคุมโรค เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรในลำดับถัดไป

สมาชิกแพทยสภา ทุกท่านสามารถตอบแบบสำรวจ ได้ ทาง MD e-service ของแพทยสภา ที่  https://doctor.tmc.or.th

แพทยสภาขอให้แพทย์ทุกท่านปลอดภัย จาก covid-19 และขอร่วมส่งพลังใจให้ประชาชนทุกคนในการสู้วิกฤติครั้งนี้

#แพทยสภาดูแลสมาชิก

 

." แพทยสภาขอให้แพทย์ทุกท่านปลอดภัย จาก covid-19
และขอร่วมส่งพลังใจให้ประชาชนทุกคนในการสู้วิกฤติครั้งนี้ "
#แพทยสภาดูแลสมาชิก

ปล. ใครยังไม่เคยเปิดใช้บริการ MD E-service
ให้เปิดใช้บริการ ก่อนนะครับ