ประกาศแพทยสภาที่ 10/2566 เรื่องกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568...

: 02 ก.พ. 66     : แพทยสภา


ประกาศแพทยสภาที่ 10/2566

เรื่องกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของแพทยสภา

วาระ พ.ศ.2566-2568  

.......................................